برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

استرس ناشي از محيط تحصيلي دندانپزشکي و شخصيت فردي در دانشجويان دانشکده دندانپزشکي رفسنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: محيط تحصيلي دندانپزشکي داراي زمينه هايي براي ايجاد استرس مي باشد، که اين موضوع براي نظام آموزشي زيان آور است. اين مطالعه با هدف بررسي استرس درک شده از محيط تحصيلي دندانپزشکي و استرس ناشي از شخصيت فردي توسط دانشجويان دانشکده دندانپزشکي رفسنجان انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي، نمونه مورد مطالعه در سال 1388 به صورت سرشماري از کل دانشجويان دانشکده دندانپزشکي رفسنجان انتخاب شد. براي بررسي سطح استرس درک شده از محيط دندانپزشکي از پرسشنامه تعديل شده
DES (Dental Environment Stress) و براي بررسي استرس ناشي از شخصيت فردي از آزمون چهارم پرسشنامه استرس کودرون استفاده شد. داده ها به وسيله آزمون هايANOVA ،T-test  و Tukey post hoc و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: ميانگين کلي استرس برابر با 0.54±1.89 (بر مبناي حداکثر 4) محاسبه شد. بيشترين و کمترين ميانگين استرس درک شده به ترتيب مربوط به دانشجويان سال سوم 0.25±2.53 و سال اول 0.29±1.54 بود. در بين حيطه هاي استرس زا بيشترين و کمترين ميانگين به ترتيب مربوط به حيطه کار کلينيکي 0.83±2.39 و عوامل شخصي 0.53±1.06 بود. «کامل کردن رکوارمنت باليني» بيشترين ميانگين 1.06±2.95 را در بين عوامل استرس زا به خود اختصاص داد. در کل تفاوت معناداري از نظر درک استرس محيطي بين دانشجويان دختر و پسر مشاهده نشد (
P<0.05). 84.8 درصد دانشجويان داراي شخصيت استرسي بودند. همچنين همبستگي بين ميانگين کل DES و استرس فردي وجود نداشت (p=0.54, r=0.17).
نتيجه گيري: استرس در محيط دندانپزشکي، در کل از سطحي متوسط برخوردار است که بيشترين استرس درک شده مربوط به حيطه کار کلينيک است. درصد زيادي از دانشجويان رشته دندانپزشکي از شخصيت استرسي برخوردارند ولي اين باعث نمي شود که استرس محيط را نيز بيشتر درک کنند. با توجه به وجود بالاترين سطح استرس در بين دانشجويان سال سوم، توصيه مي شود اقدامات خاص براي اين دوره حساس از آموزش دندانپزشکي در نظر گرفته شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 191
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی