برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سايتوکاين هاي IFN-γ، IL-4 و IL-17 در بافت تومور، بافت سالم و سرم مبتلايان به تومور پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: محيط تومور واجد سايتوکاين هاي گوناگون است كه توسط سلول هاي توموري و سلول هاي ايمني موجود در محيط تومور توليد مي شوند. رشد و تکامل تومور به سايتوکاين هاي ترشح شده در محيط نيز بستگي دارد. سايتوكاين هاي اينترلوکين (IL-4) 4، اينترفرون گاما (IFN-g) و اينترلوکين (IL-17) 17 اثرات بسيار متفاوتي بر رشد سلول هاي توموري و پاسخ ايمني عليه تومور اعمال مي کنند. بنابراين مقايسه مقدار اين سايتوكاين ها در زنان مبتلا به تومور بدخيم و خوش خيم پستان در اين مطالعه مد نظر قرار گرفت.
روش ها: نمونه هاي بافت تومور، بافت مجاور تومور و سرم خون 29 بيمار مبتلا به تومور پستان مورد مطالعه قرار گرفت. 14 نفر داراي تومور بدخيم و 15 نفر داراي تومور خوش خيم تشخيص داده شدند. نمونه ها از بيماران واجد بيوپسي براي تشخيص بدخيمي پستان تهيه گرديد. با استفاده از دستگاه هموژنايزر، محلولي همگن از بافت ها تهيه و مقدار سايتوکاين هايIFN-g ،IL-4   IL-17 ودر بافت توموري و بافت مجاور تومور و سرم خون بيماران به روش ELISA اندازه گيري شد.
يافته ها: مقادير
IL-4 برابر 15.2±112.3،IL-17  برابر 2.3±16.9 و IFN-g برابر 3.8±14.6 پيكوگرم در ميلي ليتر در بافت تومور بدخيم محاسبه گرديد. مقادير IL-4 و IL-17 در نمونه هاي حاصل از بافت توموري، بافت مجاور تومور و سرم افراد مبتلا به تومور بدخيم نسبت به نمونه هاي مشابه در بيماران مبتلا به تومور خوش خيم افزايش معني داري را نشان داد (P<0.05). در اين مطالعه بين غلظت IFN-g در نمونه حاصل از بافت تومور بدخيم و بافت تومور خوش خيم اختلاف معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که افزايش سايتوکاين هاي IL-4 و IL17 يا عدم تغيير مقادير IFN-g ممكن است درروند تومور بدخيم پستان نقش داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 293
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی