برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير ارزشيابي باليني به روش پوشه کار بر ميزان مهارت هاي تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اراک، مرکزی، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: تفکر انتقادي جزء ضروري مراقبت هاي پرستاري است و توسعه مهارت هاي آن به عنوان يک اولويت در آموزش دانشجويان کارشناسي پرستاري مطرح است. اين پژوهش با هدف بررسي تاثير ارزشيابي باليني به روش پوشه کار بر ميزان مهارت هاي تفکر انتقادي دانشجويان پرستاري انجام شده است.روش ها: در اين پژوهش نيمه تجربي، کليه دانشجويان ترم پنجم پرستاري (دوره کارآموزي باليني روزانه و شبانه) دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران شرکت داشتند. گروه هاي مذکور به صورت تصادفي به دو گروه، ارزشيابي باليني به روش پوشه کار و به روش متداول (معمول) دانشکده، تقسيم شدند. دانشجويان در هر دو گروه در ابتدا و انتهاي دوره کارآموزي پرسشنامه مهارت هاي تفکر انتقادي واتسون-گليزر را تکميل نمودند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي مان ويتني، ويلکاکسون، فيشر و ضريب همبستگي اسپيرمن انجام گرفت. نتايج: نتايج حاکي از بهبود نمرات دانشجويان در کليه ابعاد مهارت هاي تفکر انتقادي در هر دو گروه بود. به لحاظ آماري افزايش مهارت ها تنها در نمره کل آزمون (p=0.005)، بعد تشخيص پيش فرض ها (p=0.002)، و بعد ارزشيابي دلايل (p=0.015)، در گروه متداول معنادار بود. آزمون آماري ويلکاکسون بيانگر تفاوت معنادار آماري بين نمره کل آزمون هر يک از دانشجويان گروه متداول قبل و بعد از مداخله بود (p=0.005). اما در گروه پوشه کار قبل و بعد از مداخله نمره کل آزمون تفاوت معنادار آماري نداشت (p=0.303). همچنين علي رغم اين که ميانگين نمره کل آزمون بعد از انجام مداخله در گروه پوشه کار بيشتر از گروه متداول بود، آزمون مان ويتني نشان داد که تفاوت نمرات هريک از دانشجويان دو گروه معنادار نبود (p=0.628).نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت علي رغم افزايش مهارت هاي تفکر انتقادي بعد از مداخله در هر دو گروه نسبت به قبل از مداخله، روش ارزشيابي پوشه کار کمتر از روش متداول باعث ارتقاي مهارت هاي تفکر انتقادي گرديد. از آنجا که در پژوهش هاي قبلي ثابت شده است که پوشه کار ها قابليت بالابردن مهارت هاي تفکر انتقادي را دارند لذا، توصيه مي گردد پژوهش هاي بيشتري در زمينه کاربرد آنها به عنوان يکي از بهترين روش هاي ارزشيابي عملکرد باليني در آموزش پرستاري صورت گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لطیفی، م.، و شبان، م.، و نیک بخت نصرآبادی، ع.، و مهران، ع.، و پارسایکتا، ز. (1390). تاثیر ارزشیابی بالینی به روش پوشه کار بر میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 11(4 (پیاپی 33)), 368-381. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153894Vancouver : کپی

لطیفی معصومه، شبان مرضیه، نیک بخت نصرآبادی علیرضا، مهران عباس، پارسایکتا زهره. تاثیر ارزشیابی بالینی به روش پوشه کار بر میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1390 [cited 2022January24];11(4 (پیاپی 33)):368-381. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153894IEEE : کپی

لطیفی، م.، شبان، م.، نیک بخت نصرآبادی، ع.، مهران، ع.، پارسایکتا، ز.، 1390. تاثیر ارزشیابی بالینی به روش پوشه کار بر میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 11(4 (پیاپی 33)), pp.368-381. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153894. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی