برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر Brain heart infusion broth به عنوان مکمل رشد بر روي انگل ليشمانيا ماژور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک صدیقه طاهره (س)، گروه انگل و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: استفاده از محيط هاي کشت انگل ليشمانيا (Leishmania) در زمينه هاي بررسي بيولوژي و متابوليسم انگل، عفونت زايي، خواص آنتي ژنيک استيگوت ها و تشخيص آزمايشگاهي الزامي مي باشد. در بررسي حاضر، تاثير غلظت هاي مختلف عصاره قلب و مغز Brain heart infusion broth) يا (BHIB بر رشد پروماستيگوت هاي L.major و امکان جايگزيني FCS با آن در محيط هاي تک فازي به عنوان يک مکمل مناسب و تقويت کننده کشت انبوه پروماستيگوت هاي L.major در محيط دو فازي مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: در اين مطالعه از محيط کشت سلول RPMI1640 به عنوان محيط تک فازي و آگاره و آگار خون دار به عنوان محيط دو فازي با غلظت هاي مختلف BHIB در کنار محيط هاي شاهد RPMI1640 حاوي 10FCS درصد و نرمال سالين به عنوان فاز مايع در محيط هاي دو فازي جهت کشت پروماستيگوت هاي انگل استفاده شد. شمارش پروماستيگوت ها در فواصل زماني معين انجام شد و ميانگين تعداد پروماستيگوت هاي تکثير شده در هر محيط محاسبه و با محيط شاهد مقايسه گرديد.
يافته ها: ميانگين تعداد پروماستيگوت هاي انگل در محيط RPMI1640 همراه با 10BHIB درصد 106×22.7 در هر ميلي ليتر بود که در مقايسه با محيط شاهد 10FCS) درصد) افزايش معني داري داشت (P<0.012). ميانگين تعداد پروماستيگوت هاي L.major در محيط دو فازي آگاره و آگار خون دار همراه با 4BHIB درصد به ترتيب 106×275 و 106×367 در هر ميلي ليتر بود که در مقايسه با محيط شاهد اختلاف معني داري داشت (P<0.025).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که BHIB در غلظت هاي مختلف باعث تحريک تقسيم سلولي پروماستيگوت هاي انگل شد و مي تواند جايگزين مناسبي براي FCS در محيط مايع و مکمل مناسبي در محيط هاي دو فازي جهت کشت انبوه ليشمانيا باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 289
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی