نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير آموزش و ارزيابي باليني به روش مجموعه کار با روش تلفيقي، بر يادگيري شناختي دانشجويان پرستاري در محيط هاي باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: استفاده از روش مجموعه کار در آموزش باليني دانشجويان پرستاري رو به افزايش است. مطالعات کيفي نشان داده اند که اين روش مي تواند سبب ارتقاي يادگيري باليني دانشجويان شود ولي تاکنون اين تاثير به صورت کمي تاييد نشده است. بنابراين، هدف اين مطالعه بررسي تاثير آموزش و ارزيابي باليني به روش مجموعه کار بر يادگيري شناختي دانشجويان پرستاري در محيط هاي باليني است.روش ها: اين مطالعه شبه تجربي در دانشکده پرستاري و مامايي تبريز انجام شد. جامعه پژوهش تمامي دانشجويان سال آخر پرستاري بودند که با روش غير تصادفي به گروه هاي شاهد (15 دانشجو) و تجربي (20 دانشجو) تقسيم شدند. آموزش و ارزيابي باليني در زمينه اهداف شناختي در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي در دانشجويان گروه هاي تجربي با روش مجموعه کار و در دانشجويان گروه هاي شاهد با روش تلفيقي انجام گرفت. براي سنجش يادگيري يک آزمون شناختي محقق ساخته طراحي شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS و آزمون هاي t با نمونه هاي زوج و مستقل استفاده گرديد.نتايج: هر دو روش تلفيقي و مجموعه کار توانستند به صورت معناداري يادگيري شناختي دانشجويان پرستاري را ارتقا دهند. در مقايسه دو روش، روش مجموعه کار به صورت معناداري بيشتر از روش تلفيقي يادگيري شناختي را ارتقا داد.نتيجه گيري: روش مجموعه کار روشي مناسب براي ارتقاي يادگيري شناختي دانشجويان پرستاري در محيط هاي باليني مي باشد ولي تاييد اين يافته نيازمند مطالعات بيشتري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ولی زاده، س.، و رحمانی، آ.، و داوودی، ع.، و امینیایی، ن. (1390). مقایسه تاثیر آموزش و ارزیابی بالینی به روش مجموعه کار با روش تلفیقی, بر یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 11(3 (پیاپی 32)), 245-253. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153690Vancouver : کپی

ولی زاده سوسن، رحمانی آزاد، داوودی عارفه، امینیایی نسیم. مقایسه تاثیر آموزش و ارزیابی بالینی به روش مجموعه کار با روش تلفیقی, بر یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1390 [cited 2022August12];11(3 (پیاپی 32)):245-253. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153690IEEE : کپی

ولی زاده، س.، رحمانی، آ.، داوودی، ع.، امینیایی، ن.، 1390. مقایسه تاثیر آموزش و ارزیابی بالینی به روش مجموعه کار با روش تلفیقی, بر یادگیری شناختی دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 11(3 (پیاپی 32)), pp.245-253. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153690. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 317 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی