برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  9 , شماره  3 (پي در پي 19) ; از صفحه 222 تا صفحه 228 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمان شناختي - رفتاري مديريت استرس بر استرس ادراک شده زنان مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: لوپوس اريتماتوز سيستميک (SLE)، اختلال مزمن خود ايمني مي باشد که اغلب با سطوح بالايي از درد و نقص در سيستم هاي مختلف، ميزان بالايي از استرس را در بيماران مبتلا ايجاد مي کند. هدف اين پژوهش، بررسي اثربخشي درمان گروهي مديريت استرس با رويکرد شناختي - رفتاري بر ميزان استرس بيماران زن مبتلا به لوپوس بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش به روش آزمايشي با پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري با گروه شاهد انجام شده است. نمونه شامل 24 بيمار زن با حداقل سن 18 سال، با تشخيص SLE بود که به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و شاهد قرار گرفتند. همه افراد پرسش نامه استرس ادراک شده Cohen را قبل و بعد از مداخله و همچنين در مرحله پيگيري تکميل کردند. درمان شناختي - رفتاري مديريت استرس طي هشت جلسه بر روي گروه آزمايش انجام شد و در اين فاصله، هر دو گروه، درمان هاي معمول پزشکي را نيز دريافت کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمرات استرس در گروه آزمايش به طور معني داري نسبت به گروه شاهد کاهش پيدا کرد (0.001>P).
نتيجه گيري: نتايج حاکي از اثربخشي درمان گروهي مديريت استرس با رويکرد شناختي - رفتاري بر کاهش ميزان استرس بيماران زن مبتلا به SLE بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 213
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی