برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير آموزش خودمراقبتي به روش فردي و گروهي بر کيفيت زندگي بيماران تحت شيمي ‌درماني: يک کارآزمايي باليني تصادفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: آموزش به بيماران تحت شيمي ‌درماني بخشي جدا نشدني از مراقبت ‌هاي پرستاري است که در دستيابي به نتايج مطلوب درماني نقش مهمي دارد. با توجه به مفهوم هزينه - اثربخشي در ارائه مراقبت ‌هاي بهداشتي درماني، اين پژوهش با هدف مقايسه تاثير آموزش به بيمار به روش فردي و گروهي بر کيفيت زندگي بيماران تحت شيمي ‌درماني مراجعه ‌کننده به مرکز شيمي ‌درماني بيمارستان اميد در طي سال ‌هاي 85 تا 87 انجام شد.روش‌ ها: اين مطالعه از نوع کارآزمايي شاهددار تصادفي است. تعداد 102 بيمار مبتلا به سرطان مري، معده و پستان مراجعه ‌کننده به بيمارستان اميد در دو گروه تحت آموزش‌ هاي خودمراقبتي به روش فردي و گروهي قرار گرفتند. براي هر يک از بيماران در گروه آموزش فردي سه جلسه آموزش توسط پرستار کارشناس آموزش ديده ارائه شد. بيماران داراي نيازهاي آموزشي مشابه نيز در گروه تحت آموزش گروهي سه جلسه آموزش گروهي دريافت کردند. اطلاعات مربوط به کيفيت زندگي با استفاده از نسخه بومي سازي شده EORTC QLQ-C30 و در سه دوره متوالي شيمي ‌درماني (از دوره اول تا سوم) توسط پرسشگر آموزش ديده به روش مصاحبه جمع ‌آوري شد.نتايج: ميانگين سني گروه تحت آموزش فردي 46.46±3.9 و گروه تحت آموزش گروهي 48.7±1.23 سال بود. اکثريت بيماران را در هر دو گروه زنان متاهل، خانه ‌دار مبتلا به سرطان پستان تشکيل مي‌ دهد. نتايج آزمون چند متغيره اندازه‌ هاي تکراري (Repeated measures) بين کيفيت زندگي بيماران در طي سه دوره شيمي ‌درماني تفاوت معناداري نشان نداد (p=0.4, f=7.94) اما در مقايسه بين گروهي اين تفاوت معنادار بود (p=0.02, f=3.70).نتيجه ‌گيري: تداوم آموزش (فردي و گروهي) در طي سه دوره شيمي ‌درماني منجر به حفظ کيفيت زندگي بيماران در سطح قبل از شروع شيمي ‌درماني شد. با توجه به امکانات موسسه و شرايط بيماران از اين دو روش مي‌ توان در جاي مناسب استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قوام نصیری، م.، و حشمتی نبوی، ف.، و انوری، ک.، و حبشی زاده، ا.، و مرادی، م.، و نقابی، غ.، و امیدوار، م.، و رضییی، ح. (1390). مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی به روش فردی و گروهی بر کیفیت زندگی بیماران تحت شیمی ‌درمانی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 11(8 (پیاپی 37)), 874-884. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153286Vancouver : کپی

قوام نصیری محمدرضا، حشمتی نبوی فاطمه، انوری کاظم، حبشی زاده اعظم، مرادی محبوبه، نقابی غلامرضا، امیدوار مهران، رضییی حمیدرضا. مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی به روش فردی و گروهی بر کیفیت زندگی بیماران تحت شیمی ‌درمانی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1390 [cited 2022January18];11(8 (پیاپی 37)):874-884. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153286IEEE : کپی

قوام نصیری، م.، حشمتی نبوی، ف.، انوری، ک.، حبشی زاده، ا.، مرادی، م.، نقابی، غ.، امیدوار، م.، رضییی، ح.، 1390. مقایسه تاثیر آموزش خودمراقبتی به روش فردی و گروهی بر کیفیت زندگی بیماران تحت شیمی ‌درمانی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 11(8 (پیاپی 37)), pp.874-884. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153286. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 241 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی