5 SID.ir | مقايسه کيفيت خدمات ارائه شده در باشگاه هاي ورزشي (بدنسازي و آمادگي جسماني) دولتي و خصوصي شهر تهران از ديدگاه مشتريان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه کيفيت خدمات ارائه شده در باشگاه هاي ورزشي (بدنسازي و آمادگي جسماني) دولتي و خصوصي شهر تهران از ديدگاه مشتريان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، بررسي و مقايسه کيفيت خدمات باشگاه هاي ورزشي دولتي و خصوصي شهر تهران از ديدگاه مشتريان بود. روش پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع پيمايشي بود که به شکل ميداني انجام شد. بدين منظور 417 نفر از مشتريان باشگاه هاي ورزشي (بدنسازي و آمادگي جسماني و ايروبيک) دولتي و خصوصي (205 نفر از باشگاه هاي دولتي و 212 نفر از باشگاه هاي خصوصي) که حداقل شش ماه سابقه فعاليت ورزشي در اين باشگاه ها را دارا بودند، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه اي چين ليو (2008) بود که روايي محتوايي و صوري آن توسط اساتيد متخصص تاييد و پايايي ابزار از طريق ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمد (a=0.91). براي تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون t مستقل و من ويتني استفاده شد. بررسي يافته هاي پژوهش نشان داد که تفاوت معني داري در کيفيت خدمات ارائه شده در باشگاه هاي ورزشي خصوصي و دولتي در شهر تهران از ديدگاه مشتريان وجود دارد (P<0.001). همچنين، تفاوت معني داري در مولفه هاي کيفيت خدمات از جمله موارد کيفي ملموس، اعتماد، پاسخگوئي، اطمينان و همدلي در باشگاه هاي ورزشي دولتي و خصوصي وجود داشت (P<0.001). در تمامي مولفه هاي مذکور، کيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان در باشگاه هاي خصوصي بهتر از باشگاه هاي دولتي بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 690
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی