نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه کيفيت خدمات ارائه شده در باشگاه هاي ورزشي (بدنسازي و آمادگي جسماني) دولتي و خصوصي شهر تهران از ديدگاه مشتريان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش، بررسي و مقايسه کيفيت خدمات باشگاه هاي ورزشي دولتي و خصوصي شهر تهران از ديدگاه مشتريان بود. روش پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع پيمايشي بود که به شکل ميداني انجام شد. بدين منظور 417 نفر از مشتريان باشگاه هاي ورزشي (بدنسازي و آمادگي جسماني و ايروبيک) دولتي و خصوصي (205 نفر از باشگاه هاي دولتي و 212 نفر از باشگاه هاي خصوصي) که حداقل شش ماه سابقه فعاليت ورزشي در اين باشگاه ها را دارا بودند، با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه اي چين ليو (2008) بود که روايي محتوايي و صوري آن توسط اساتيد متخصص تاييد و پايايي ابزار از طريق ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمد (a=0.91). براي تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون t مستقل و من ويتني استفاده شد. بررسي يافته هاي پژوهش نشان داد که تفاوت معني داري در کيفيت خدمات ارائه شده در باشگاه هاي ورزشي خصوصي و دولتي در شهر تهران از ديدگاه مشتريان وجود دارد (P<0.001). همچنين، تفاوت معني داري در مولفه هاي کيفيت خدمات از جمله موارد کيفي ملموس، اعتماد، پاسخگوئي، اطمينان و همدلي در باشگاه هاي ورزشي دولتي و خصوصي وجود داشت (P<0.001). در تمامي مولفه هاي مذکور، کيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان در باشگاه هاي خصوصي بهتر از باشگاه هاي دولتي بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سجادی، س.، و محمودی، ا.، و گودرزی، م.، و میزانی، م. (1390). مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان. پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی, 1(2 (پیاپی 2)), 33-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153148Vancouver : کپی

سجادی سیدنصراله، محمودی احمد، گودرزی محمود، میزانی مهران. مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان. پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. 1390 [cited 2022August10];1(2 (پیاپی 2)):33-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153148IEEE : کپی

سجادی، س.، محمودی، ا.، گودرزی، م.، میزانی، م.، 1390. مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاه های ورزشی (بدنسازی و آمادگی جسمانی) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان. پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی, [online] 1(2 (پیاپی 2)), pp.33-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153148. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1032 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی