برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش ابعاد کيفيت خدمات گردشگري در رضايتمندي گردشگران ورزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

گردشگري ورزشي يک صنعت خدماتي است و عمدتا به واسطه کيفيت خدماتي که ارائه مي شود، تحت تاثير قرار مي گيرد. همچنين، مي توان گفت که کيفيت خدمات و رضايتمندي گردشگران از موضوعات مهم در سياست گردشگري است که پرداختن به آنها مي تواند موجب توسعه گردشگري و گردشگري ورزشي شود. از اين رو، هدف اين پژوهش بررسي چگونگي تاثير ابعاد مختلف کيفيت خدمات گردشگري ورزشي بر رضايتمندي گردشگران بود. روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي است که به شکل ميداني انجام شده است. نمونه آماري اين پژوهش 265 نفر از گردشگراني بودند که در ديدار برگشت دو تيم فوتبال استقلال و پرسپوليس در فروردين ماه سال 1390 در ورزشگاه آزادي تهران حضور داشتند. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بر گرفته از پرسشنامه اي است که شانک در رساله دکتري خويش در دانشگاه اوهايو مورد استفاده قرار داده است. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصين مديريت ورزشي و روايي سازه با بهره گيري از تحليل عاملي اکتشافي مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ مورد بررسي قرار گرفت(Cronbach’s Alpha=0.89) . براي تجزيه و تحليل داده ها، از بسته نرم افزاري SPSS16 به منظور انجام آمار توصيفي و تحليل عاملي اکتشافي و نرم افزار ليزرل جهت انجام تحليل عاملي تاييدي و مدل سازي معادله ساختاري (SEM) استفاده شد. نتايج نشان داد که از ميان متغيرهاي کيفيت دسترسي با ضريب اثر 0.79 و مقدار 4 t، کيفيت مجموعه ورزشي با ضريب اثر 0.06 و مقدار 0.61 t و کيفيت مسابقه با ضريب اثر 0.61 و مقدار 2.90 t، تاثير کيفيت دسترسي بر رضايتمندي بيش از دو متغيير ديگر بود. علاوه بر اين، تاثير کيفيت مجموعه ورزشي بر رضايتمندي معنادار نبود. بنابراين، مي توان گفت که هر يک از ابعاد کيفيت خدمات گردشگري ورزشي تاثير بخصوصي روي رضايتمندي گردشگران دارند که بايد به آنها توجه نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 284
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی