نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

موانع تغيير برنامه ‌هاي درسي دانشگاهي از ديدگاه اعضاي هيات ‌علمي دانشگاه شهيد بهشتي و علوم پزشکي شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
 
چکیده: 
مقدمه: برنامه ‌درسي، جوهره هر نظام آموزشي محسوب شده و کارآمدي، کيفيت و اثربخشي آن نظام را تضمين مي ‌کند. تغيير در اين برنامه‌ ها به منظور تامين نيازهاي اجتماعي و انعکاس آخرين دستاوردهاي علمي از جمله ضروريات محسوب مي‌ شود. پژوهش حاضر با هدف شناسايي موانع تغيير برنامه‌ هاي درسي در دانشگاه شهيد بهشتي و علوم پزشکي شهيد بهشتي طراحي و اجرا گرديد.روش ‌ها: پژوهش از نوع توصيفي - پيمايشي است. از بين اعضاي هيات ‌علمي رسمي دانشگاه شهيد بهشتي و علوم پزشکي شهيد بهشتي 130 نفر به روش نمونه‌ گيري خوشه ‌اي چند مرحله ‌اي انتخاب شدند. گردآوري داده ‌ها از طريق اجراي پرسشنامه محقق ‌ساخته که شامل 30 سوال در 5 حيطه موانع حرفه ‌اي انگيزشي، درون دانشگاهي، برون دانشگاهي و اقتصادي بوده با استفاده از مقياس 5 ارزشي ليکرت صورت گرفت. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با نظر صاحب ‌نظران و پايايي آن با آلفاي کرونباخ 0.88 مورد تاييد قرار گرفت. تحليل آماري داده ‌ها با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي شامل؛ آزمون ‌هاي t تک نمونه ‌اي، آزمون رتبه‌ بندي فريدمن، و t مستقل انجام شد.نتايج: آزمون t تک گروهي نشان داد که از ديدگاه هر دو گروه تمامي گويه ‌هاي طراحي شده، جزو موانع تغيير محسوب مي ‌شوند. آزمون فريدمن اولويت ‌بندي پنج زمينه مورد بررسي را از ديدگاه اعضاي هيات ‌علمي دانشگاه شهيد بهشتي به ترتيب: موانع درون ‌دانشگاهي، موانع برون ‌دانشگاهي، موانع اقتصادي / مالي، موانع انگيزشي / انساني و موانع حرفه ‌اي / شغلي؛ و از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي به ترتيب: موانع درون‌ دانشگاهي، موانع برون ‌دانشگاهي، موانع اقتصادي / مالي، موانع حرفه ‌اي / شغلي و موانع انگيزشي / انساني نشان داد.نتيجه‌ گيري: با در نظر گرفتن موانع تغيير، راه ‌کارهايي چون برگزاري کارگاه‌ هاي آموزشي مناسب در مورد تغيير و بازنگري برنامه‌ هاي درسي، ‌ايجاد يک ساختار متناسب با تفويض اختيار بازنگري برنامه‌ هاي درسي و نهادينه کردن آن در دانشگاه، تامين و تخصيص بودجه کافي براي پيشبرد برنامه‌ هاي درسي اعضاي هيات ‌علمي در فرايند تغيير و بازنگري در برنامه ‌هاي درسي دانشگاهي، جهت رفع موانع پيشنهاد مي ‌شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتحی واجارگاه، ک.، و جمالی تازه کند، م.، و زمانی منش، ح.، و یوزباشی، ع. (1390). موانع تغییر برنامه ‌های درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات ‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 11(7 (پیاپی 36)), 767-778. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153031Vancouver : کپی

فتحی واجارگاه کوروش، جمالی تازه کند محمد، زمانی منش حامد، یوزباشی علیرضا. موانع تغییر برنامه ‌های درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات ‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1390 [cited 2022May17];11(7 (پیاپی 36)):767-778. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153031IEEE : کپی

فتحی واجارگاه، ک.، جمالی تازه کند، م.، زمانی منش، ح.، یوزباشی، ع.، 1390. موانع تغییر برنامه ‌های درسی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیات ‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 11(7 (پیاپی 36)), pp.767-778. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153031. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 355 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی