برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير نقاشي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان دختر عقب مانده ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 
چکیده: 

هدف: رفتار پرخاشگري مشکلي متداول ميان افراد عقب مانده ذهني است. يکي از روش هاي پيشنهاد شده جهت درمان پرخاشگري، هنردرماني است. بر اين اساس، هدف از مطالعه حاضر، تعيين ميزان تاثير نقاشي بر کاهش پرخاشگري دانش آموزان دختر عقب مانده ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي مي باشد.
روش بررسي: در اين پژوهش تجربي از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل، 52 دانش آموز دختر عقب مانده ذهني آموزش پذير 8 تا 15 سال مقطع ابتدايي شهرستان کرج با ميانگين سني 11.50 و انحراف معيار 2.210 با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. پس از پرسشنامه پرخاشگري کودکان کم توان ذهني بهرامي، داورمنش و قزل سفلو (1387) در پيش آزمون، با توجه به پايه تحصيلي، سن و ميزان پرخاشگري کل، دانش آموزان در دو گروه همتا قرار داده شدند و به تصادف يکي از دو گروه به عنوان گروه کنترل و ديگري به عنوان گروه آزمايش انتخاب شد. سپس گروه آزمايش در 8 جلسه متوالي، به نقاشي کشيدن پرداختند. پس آزمون، 10 روز پس از آخرين جلسه اجرا انجام شد. داده هاي حاصل با انجام از آزمون هاي کولموگروف اسميرنوف، تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون پرخاشگري کل، پرخاشگري کلامي و پرخاشگري غير کلامي به خود، پرخاشگري کلامي و غير کلامي به غير خود گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل تفاوت معناداري وجود دارد (0.001>
p).
نتيجه گيري: نقاشي ميزان پرخاشگري را در دانش آموزان دختر عقب مانده ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي کاهش مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نزادی کاشانی، غ.، و میرزمانی بافقی، س.، و داورمنش، ع.، و صالحی، م.، و مساح چولابی، ا.، و هاشمی جوزدانی، م.، و غلامی، آ. (1389). تاثیر نقاشی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), 11(5 (مسلسل 45) (ویژه نامه توانبخشی اعصاب کودکان)), 80-87. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152986Vancouver : کپی

نزادی کاشانی غزاله، میرزمانی بافقی سیدمحمود، داورمنش عباس، صالحی مسعود، مساح چولابی امید، هاشمی جوزدانی محبوبه، غلامی آویشه. تاثیر نقاشی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی). 1389 [cited 2021September24];11(5 (مسلسل 45) (ویژه نامه توانبخشی اعصاب کودکان)):80-87. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152986IEEE : کپی

نزادی کاشانی، غ.، میرزمانی بافقی، س.، داورمنش، ع.، صالحی، م.، مساح چولابی، ا.، هاشمی جوزدانی، م.، غلامی، آ.، 1389. تاثیر نقاشی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), [online] 11(5 (مسلسل 45) (ویژه نامه توانبخشی اعصاب کودکان)), pp.80-87. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152986. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 210 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی