نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه درک ساخت هاي مشتق از حرکت نحوي بين کودکان آسيب ديده شنوايي با کودکان شنوا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ساختمان اساتید، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال
 
چکیده: 
هدف: آسيب شنوايي در دوران کودکي معمولا بر همه جنبه هاي توليد و درک گفتار تاثيرگذار است. به نظر مي رسد افراد آسيب ديده شنوايي از برخي مهارت هاي گفتاري و زباني از جمله درک ساخت هاي مشتق از حرکت نحوي محروم هستند. هدف مطالعه حاضر مقايسه درک ساخت هاي مشتق از حرکت نحوي اسم بين کودکان آسيب ديده شنوايي و کودکان شنواي فارسي زبان مي باشد.روش بررسي: اين مطالعه از نوع مورد شاهدي بود که در آن 20 کودک شنواي 6 تا 7 ساله و 20 کودک آسيب ديده شنوايي 8 تا 12 ساله به روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان مدارس عادي دولتي و مدارس استثنايي دولتي ويژه ناشنوايان مقطع ابتدايي انتخاب شدند. به جز کم شنوايي در دانش آموزان ناشنوا، افراد مورد مطالعه هيچ گونه بيماري يا مشکل عصبي تاييد شده اي نداشتند. براي تعيين ميزان و نوع کم شنوايي، به پرونده وضعيت شنوايي دانش آموزان و تاييد شنوايي شناس مدارس ناشنوايان استناد شد. براي انجام آزمون درک، از تکليف محقق ساخته انطباق جمله – تصوير استفاده شد. در ابتدا روايي محتوايي احراز شد و بررسي پايايي آن نيز با ضريب آلفاي کرونباخ 77 درصد مورد تاييد قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل و يو- من ويتني و نرم افزار اس.پي.اس.اس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: بين نمره درک ساخت هاي مشتق از حرکت نحوي، در کودکان شنوا و آسيب ديده شنوايي تفاوت معناداري وجود داشت ( (P<0.05درک کودکان آسيب ديده شنوايي از جمله هاي داراي ساخت متعارف بهتر از جمله هاي مشتق از حرکت نحوي بود.نتيجه گيري: پاسخ هاي نادرست کودکان آسيب ديده شنوايي به تکليف انطباق جمله – تصوير، بيانگر درک ناکامل آنها از جمله هاي مشتق از حرکت نحوي است و تفاوت چشمگير کودکان شنوا و آسيب ديده شنوايي در درک جمله هاي مشتق از حرکت نحوي نشانگر نياز ويژه اين گروه به آموزش چنين ساخت هايي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تیموری، ر.، و رقیب دوست، ش.، و سلیمانی، ف.، و کریملو، م.، و شاهرخی، ا. (1389). مقایسه درک ساخت های مشتق از حرکت نحوی بین کودکان آسیب دیده شنوایی با کودکان شنوا. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), 11(5 (مسلسل 45) (ویژه نامه توانبخشی اعصاب کودکان)), 31-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152954Vancouver : کپی

تیموری رباب، رقیب دوست شهلا، سلیمانی فرین، کریملو مسعود، شاهرخی امین. مقایسه درک ساخت های مشتق از حرکت نحوی بین کودکان آسیب دیده شنوایی با کودکان شنوا. آرشیو توانبخشی (توانبخشی). 1389 [cited 2022July02];11(5 (مسلسل 45) (ویژه نامه توانبخشی اعصاب کودکان)):31-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152954IEEE : کپی

تیموری، ر.، رقیب دوست، ش.، سلیمانی، ف.، کریملو، م.، شاهرخی، ا.، 1389. مقایسه درک ساخت های مشتق از حرکت نحوی بین کودکان آسیب دیده شنوایی با کودکان شنوا. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), [online] 11(5 (مسلسل 45) (ویژه نامه توانبخشی اعصاب کودکان)), pp.31-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152954. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی