برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير درمان شناختي-رفتاري به شيوه گروهي بر افسردگي بيماران مبتلا به کمردرد مزمن: پي گيري چهار ماهه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سمنان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی بالینی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: پژوهش هاي متعدد حاکي از اين است که افسردگي به عنوان يک عامل خطر اساسي قابل تغيير در تداوم کمردرد نقش دارد. اين پژوهش با هدف بررسي اثر درمان شناختي-رفتاري به شيوه گروهي بر کاهش افسردگي بيماران مبتلا به کمردرد مزمن انجام گرفت.
مواد و روش ها: در يک بررسي آزمايشي با پيش آزمون، پي آزمون و پي گيري با گروه شاهد، تعداد 35 بيمار با تشخيص کمردرد مزمن از مراکز درماني مناطق 1، 2 و 3 شهر تهران به صورت تصادفي در دست رس انتخاب شده اند و نيز به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و يک گروه شاهد گماشته شدند. آزمودني هاي سه گروه، خرده مقياس افسردگي مقياس هاي افسردگي، اضطراب و استرس (DASS) را در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پي گيري تکميل کردند. درمان شناختي-رفتاري به شيوه گروهي طي 8 جلسه يک بار در هفته بر روي گروه هاي آزمايش اجرا شد.
يافته ها: نتايج تحليل واريانس با اندازه گيري مکرر نشان داد که درمان شناختي-رفتاري به شيوه گروهي باعث کاهش معنادار نمرات ميانگين افسردگي گروه هاي آزمايش در مقايسه با گروه شاهد شد (.(P<0.05
نتيجه گيري: طبق نتايج اين پژوهش، درمان شناختي-رفتاري به شيوه گروهي روش موثري براي کاهش افسردگي بيماران مبتلا به کمردرد مزمن است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رحیمیان بوگر، ا.، و طباطباییان، م. (1390). تاثیر درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: پی گیری چهار ماهه. کومش, 13(2 (پیاپی 42)), 209-217. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152875Vancouver : کپی

رحیمیان بوگر اسحاق، طباطباییان مریم. تاثیر درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: پی گیری چهار ماهه. کومش. 1390 [cited 2021April13];13(2 (پیاپی 42)):209-217. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152875IEEE : کپی

رحیمیان بوگر، ا.، طباطباییان، م.، 1390. تاثیر درمان شناختی-رفتاری به شیوه گروهی بر افسردگی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن: پی گیری چهار ماهه. کومش, [online] 13(2 (پیاپی 42)), pp.209-217. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152875>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی