برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  10 , شماره  ويژه نامه ; از صفحه 31 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه دانشجويان از وضعيت موجود و مطلوب کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان در سال تحصيلي 1388-1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، رفسنجان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تعيين کيفيت خدمات آموزشي و در پي آن اتخاذ استراتژي هايي براي رفع يا کاهش شکاف کيفيت، اولين گام اساسي در تدوين برنامه هاي ارتقاي کيفيت، محسوب مي شود. اين مطالعه، با هدف تعيين ديدگاه دانشجويان از وضعيت موجود و مطلوب کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه اي توصيفي- مقطعي در سال تحصيلي 1388-1387 بر روي 310 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان که با روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند، انجام گرفت. گردآوري داده ها به کمک پرسش نامه پايا و روا که بر اساس ابزار
 (Service Quality) SERVQUALتنظيم شده بود و کيفيت خدمات آموزشي را در پنج بعد اندازه گيري مي کند، صورت گرفت. تفاضل نمره وضعيت موجود و مطلوب از نظر دانشجويان، به عنوان شکاف کيفيت تلقي شد. داده ها در برنامه SPSS ثبت و با استفاده از آمار توصيفي و آزمون هايو  ANOVAتجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين نمره شکاف کيفيت خدمات آموزشي از نظر دانشجويان در دانشکده ها
0.9±-1.52 بود. بيشترين ميانگين شکاف کيفيت در دانشکده دندان پزشکي (0.9±-2.01) و پزشکي (0.8±-1.88) و کمترين ميانگين شکاف کيفيت در دانشکده پيراپزشکي (0.7±-1.2) بود. نتايج نشان دهنده وجود تفاوت معني دار نمره شکاف کيفيت در پنج بعد خدمات بود. بعد همدلي و اطمينان داراي کمترين ميانگين شکاف کيفيت (1±-1.40) و بعد ملموس داراي بيشترين ميانگين شکاف کيفيت (1.2±-1.8) بودند.
نتيجه گيري: وجود شکاف منفي در کيفيت خدمات آموزشي، مبتني بر عدم جوابگويي خدمات آموزشي به انتظارات دانشجويان مي باشد. براي بهبود اين وضع لازم است کارگاه هاي آموزشي نحوه ارائه خدمت به دانشجويان و برقراري ارتباط با آنان و کارگاه هايي در جهت افزايش مهارت هاي فني کارکنان برگزار شود و در جهت بهبود وضعيت ظاهري فضاها، امکانات آموزشي و منابع، توجه بيشتري مبذول گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 121
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی