برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  14 , شماره  2 ; از صفحه 91 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه هوش هيجاني و سازگاري آموزشي در دانش ‌آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي شهر تهران (گزارش كوتاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، دانشگاه آزاد اسلامی گیلان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نظر به اهميت هوش هيجاني در بروز رفتارهاي سازگارانه اين مطالعه جهت بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و سازگاري آموزشي در دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر تهران انجام گرديد.
مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفي - همبستگي 300 دانش آموز دختر پيش دانشگاهي شهر تهران، به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني بود. داده ها با استفاده از آزمون آماري
c2 و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان داد که ارتباط معني داري بين هوش هيجاني و سازگاري آموزشي وجود دارد (p=0.0001).
نتيجه گيري: با توجه به ارتباط معني دار بين هوش هيجاني و سازگاري آموزشي نياز به آموزش مولفه هاي هوش هيجاني جهت سازگاري موثر در دانش آموزان احساس مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 231
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی