برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان و عوامل مرتبط با خودکشي در شهرستان بهار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اپیدمیولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: خودکشي يکي از معضلات رواني - اجتماعي است. استان همدان يکي از سه استان با بروز بالاي اين پديده در کشور مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين ميزان اقدام به خودکشي و عوامل مرتبط با آن در شهرستان بهار، يکي از شهرستان هاي اين استان، بوده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، جامعه آماري پژوهش 107 نفر از اقدام کنندگان به خودکشي شهرستان بهار در استان همدان بودند که از اول تيرماه 1386 تا آخر مهرماه 1387 اقدام به خودکشي نموده بودند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه جمع آوري و نتايج با استفاده از آزمون X2 و رگرسيون لجستيک مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان بروز اقدام به خودکشي در شهرستان بهار، 87.5 در يکصد هزار نفر جمعيت، با توزيع جنسي 53.3 درصد در مردان و 46.7 درصد در زنان بود. بيشترين ميزان اقدام به خودکشي با 56.1 درصد در گروه سني 25-16 سال مشاهده شد و ميانگين سن نمونه هاي پژوهش 26.8 با انحراف معيار 1.13 سال بود. 52.3 درصد از اقدام کنندگان به خودکشي مجرد بودند و محل سکونت 59.8 درصد شهر بود. بيشتر اقدام کنندگان در گروه مردان، بيکار (48 درصد) و در گروه زنان، خانه دار (94.7 درصد) بودند. شايع ترين روش اقدام به خودکشي استفاده از قرص (50.5 درصد) بود و شايع ترين علت خودکشي اختلاف با والدين و يا با همسر بود.
نتيجه گيري: يافته ها نشان داد که 82 درصد از اقدام کنندگان به خودکشي در سنين کمتر از 30 سال بودند که توجه جدي به اين گروه سني را طلب مي کند و لازم است نيازهاي آن ها شناسايي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی