نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  14 , شماره  1 ; از صفحه 13 تا صفحه 17 .
 
عنوان مقاله: 

وضعيت مصرف سيگار بر اساس مدل مراحل تغيير در بين دانشجويان پسر در سال 89-1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بر اساس مدل مراحل تغيير رفتار، افراد در مراحل مختلف رفتار مصرف سيگار قرار مي گيرند. هدف اين مطالعه بررسي مصرف سيگار بر اساس مدل مراحل تغيير در بين دانشجويان پسر 6 دانشگاه کشور در سال تحصيلي 89-1388 بود.مواد و روش کار: در اين مطالعه توصيفي 578 دانشجو به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه فرم کوتاه سيگار کشيدن بر اساس سازه مدل مراحل تغيير بود. داده هاي جمع آوري شده وارد نرم افزار آماري SPSS -15 شده و از طريق آمار توصيفي (توزيع فراواني، ميانگين، انحراف معيار) و آزمون χ2 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: ميانگين سن افراد مورد بررسي 23.3±2.3 سال بود. سن شروع مصرف سيگار 18.4±3.3 سال و مدت زمان مصرف سيگار 4.6±3.4 سال با ميانگين 9.1±7.4 نخ سيگار در روز بود. 268 نفر (46.6%) و 83 نفر (14.4%) به ترتيب اظهار داشتند که نصف و بيشتر از نصف دوستان آن ها سيگاري مي باشند. 321 نفر (55.5%) در مرحله پيش تفکر، 109نفر (18.9%) در مرحله تفکر، 99 نفر (17.1%) در مرحله آمادگي، 27 نفر (4.7%) در مرحله عمل و 22 نفر (3.8%) در مرحله نگهداري بودند.نتيجه گيري: حدود سه چهارم دانشجويان در مرحله پيش تفکر و تفکر قرار دارند و با توجه به شرايط سني آنان و مضرات ثابت شده سيگار مداخلات لازم جهت ترغيب آنان به ترک سيگار با استفاده از سازه هاي مدل مراحل تغيير ضروري است. هم چنين وجود 17.8 درصد افراد واقع در مرحله آمادگي فرصت مغتنمي براي مداخلات آموزشي در بين آنان است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، غ.، و چرکزی، ع.، و اراز، ب.، و شهنازی، ح.، و مودی، م.، و کوچکی، ق. (1391). وضعیت مصرف سیگار بر اساس مدل مراحل تغییر در بین دانشجویان پسر در سال 89-1388. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, 14(1), 13-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152719Vancouver : کپی

شریفی غلامرضا، چرکزی عبدالرحمان، اراز بردی قورچایی، شهنازی حسین، مودی میترا، کوچکی قربان محمد. وضعیت مصرف سیگار بر اساس مدل مراحل تغییر در بین دانشجویان پسر در سال 89-1388. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences. 1391 [cited 2022August19];14(1):13-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152719IEEE : کپی

شریفی، غ.، چرکزی، ع.، اراز، ب.، شهنازی، ح.، مودی، م.، کوچکی، ق.، 1391. وضعیت مصرف سیگار بر اساس مدل مراحل تغییر در بین دانشجویان پسر در سال 89-1388. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق) zahedan journal of research in medical sciences, [online] 14(1), pp.13-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152719. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی