برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  20 , شماره  80 ; از صفحه 26 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه-بيش فعالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان شفا، گروه روانپزشکی
 
چکیده: 

مقدمه: بيش فعالي و کمبود توجه (ADHD) شايع ترين اختلال روانپزشکي در کودکان است که 3 تا 7 درصد کودکان را در سن مدرسه مبتلا مي کند.
اين کودکان در خطر اختلال عملکرد تحصيلي و رابطه با همسالان در مدرسه هستند. چون معلمان در مواجهه مستقيم با مسائل تحصيلي و رفتاري دانش آموزان بوده و نقش کليدي در شناسايي، ارجاع و درمان دانش آموزان
ADHD دارند، لازم است ديد درستي در خصوص مشکل کودکان مبتلا داشته باشند تا بتوانند عملکرد صحيحي اتخاذ کنند. به اين ترتيب معلمان مي توانند نقش مهمي در بهبود عملکرد اين کودکان داشته باشند.
هدف: ارزيابي آگاهي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت در خصوص
ADHD
مواد و روش ها: مطالعه به روش مقطعي بر 400 نفر از معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت در سال 88 انجام شد. مدارس به طور تصادفي به تفکيک از مدرسه هاي دولتي و غيرانتفاعي انتخاب شدند و از هر مدرسه 10 معلم در مطالعه شرکت کردند. بررسي با استفاده از پرسشنامه خودگزارشگر و بدون نام شامل بخش هاي اطلاعات جمعيت شناختي، سنجش آگاهي، نگرش و عملکرد و همچنين منبع دريافت اطلاعات در خصوص اين اختلال بود
.
اعتبار پرسشنامه به تاييد پنج نفر از روانپزشکان کودک رسيد و براي بررسي پايايي پرسشنامه، مطالعه اي پايلوت انجام شد. ضريب آلفاي کرونباخ، 0.78 بدست آمد
.
نتايج: در اين مطالعه نسبت معلمان زن به مرد 344 به 56 بود که با پراکندگي جنسي طبيعي در مدارس ابتدايي شهري همخواني دارد. آگاهي معلمان در خصوص
ADHD در حد متوسط و نگرش اکثر آنها نسبت به دانش آموزان مبتلا خنثي بوده است. در عين حال اغلب معلمان عملکرد خوبي در خصوص اين کودکان داشتند. ميانگين نمره نگرش و عملکرد در زنان بالاتر از مردان بود. ميانگين نمره نگرش معلمان در سطوح مختلف تحصيل از لحاظ آماري معني دار بود (P=0.003). بين نمره آگاهي و نگرش با عملکرد معلمان رابطه معني داري بدست آمد (به ترتيب P=0.0001، r=0.18؛ P=0.001، r=0.16).
نتيجه گيري: معلماني که آگاهي بيشتر و نگرش مثبت تري داشتند، عملکرد بهتري در رابطه با اين دانش آموزان نشان دادند. عملکرد خوب معلمان با وجود نگرش خنثي مي تواند ناشي از تاثير عوامل مداخله کننده مختلف در نگرش و عملکرد باشد و ريشه در پيچيدگي عملکرد مغزي و رفتار انسان ها دارد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 380
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی