برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين مهم ترين صفات موثر بر عملکرد ماش (Vigna radiata L. Wilczek) با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره در شرايط تنش خشکي و بدون تنش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 
چکیده: 

به منظور بررسي رابطه صفات مورفوفنولوژيک و کمي و تعيين مهم ترين صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرايط آبياري مرسوم و محدود، 600 اکوتيپ ماش در دو طرح مقدماتي آگمنت به صورت جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفتند. محاسبه ضرايب همبستگي نشان داد که در هر دو شرايط، بيشترين ضريب همبستگي مثبت و معني دار با عملکرد اقتصادي را تعداد غلاف در بوته، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت داشتند. تجزيه رگرسيون گام به گام نشان داد که در محيط بدون تنش، صفات تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت، طول غلاف، ارتفاع گياه، وزن 100 دانه و در محيط تنش، صفات تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت، طول غلاف، ارتفاع گياه، وزن 100 دانه، تعداد گره در ساقه اصلي، تعداد روز تا 90 درصد رسيدگي، مهم تر از بقيه صفات مي باشند. تجزيه عليت نشان داد که در هر دو شرايط، صفات تعداد غلاف در بوته و شاخص برداشت، بيشترين تاثير را بر عملکرد داشتند. تجزيه به عامل ها نشان داد که در هر دو شرايط، چهار عامل بيشترين تغييرات موجود را توجيه مي کنند. هم چنين عامل دوم که شامل صفات تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت و عملکرد اقتصادي بود، مهم تر از ساير عوامل تشخيص داده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی