برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير پرايمينگ ساليسليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه لوبيا چشم بلبلي تحت تنش کم آبي در مرحله زايشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز، دانشکده کشاورزی
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير پرايمينگ ساليسليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه لوبيا چشم بلبلي (Vigna unguiculata L.) رقم پرستو تحت تنش کم آبي، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي خردشده با سه تکرار در سال زراعي 1388-1387 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه زنجان انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل پرايمينگ بوسيله ساليسليک اسيد به عنوان عامل فرعي در پنج سطح (صفر، 900، 1800، 2700 و 3600 ميکرومولار) و آبياري به عنوان عامل اصلي در سه سطح (آبياري منظم، اعمال تنش کم آبي در زمان گل دهي و غلاف بندي) بود. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که اثر آبياري و ساليسليک اسيد بر عملکرد و اجزاي عملکرد، معني دار بود. اثر متقابل آبياري×ساليسليک اسيد تنها براي تعداد غلاف در شاخه اصلي و فرعي، وزن 100 دانه در غلاف شاخه اصلي، بيوماس و عملکرد دانه معني دار بود. مقايسات ميانگين صفات مورد مطالعه نشان داد که عملکرد و اجزاي عملکرد در شرايط تنش کم آبي در مقايسه با شرايط آبي، کاهش يافت. پرايمينگ بذور با ساليسليک اسيد، باعث افزايش طول غلاف، تعداد غلاف، تعداد دانه، وزن 100 دانه در غلاف هاي شاخه اصلي و فرعي، بيوماس، عملکرد دانه و شاخص برداشت در هر دو شرايط آبياري و تنش شد. بذور پيش تيمارشده با غلظت 2700 ميکرومولار ساليسليک اسيد وضعيت مطلوبي را از نظر کليه صفات فوق در مقايسه با ساير تيمارها در شرايط آبياري و تنش کم آبي به خود اختصاص دادند. از بين مقادير مختلف ساليسليک اسيد به کار رفته براي عمل پرايمينگ، بذور پيش تيمارشده با غلظت 2700 ميکرومولار ساليسليک اسيد در شرايط آبياري منظم، تنش کم آبي در مرحله گل دهي و تنش کم آبي در مرحله غلاف بندي با عملکرد 4424، 3437 و 2475 کيلوگرم در هکتار، داراي بيشترين عملکرد بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 65
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی