برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثر کپسول خوراکي زنجبيل و بابونه بر تهوع و استفراغ دوران بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گرگان، بلوار پنجم آذر، آذر 4، پلی کلینیک شهید نبوی، مرکز تحقیقات گوارش و کبد گلستان
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تهوع و استفراغ از شکايت هاي شايع زنان در نيمه اول حاملگي بوده و از جمله درمان هاي سنتي، استفاده از گياهان دارويي از جمله زنجبيل و بابونه مي باشد. اين مطالعه به منظور مقايسه اثر زنجبيل و بابونه در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداري انجام شد.روش بررسي: اين کارآزمايي باليني سه سوکور روي 105 زن بارداري که طي هفته هاي 16-6 بارداري به درمانگاه مرکز آموزشی درماني دزياني گرگان و مراکز بهداشتي منتخب سطح استان گلستان طي سال هاي 89-1388 مراجعه نمودند؛ انجام شد. زنان به صورت تصادفي در گروه هاي کنترل A (پلاسبو 35 نفر)، مداخله B (زنجبيل 35 نفر) و مداخله C (بابونه 35 نفر) قرار گرفتند. گروه هاي A،B  و C به مدت يک هفته به ترتيب کپسول هاي خوراکي پلاسبو (نشاسته ذرت)، زنجبيل و بابونه را به ميزان 500 ميلي گرم دو بار در روز به مدت يک هفته مصرف نمودند. چک ليست شاخص تهوع و استفراغ رودز هفته اول قبل از انجام مداخله و هفته دوم طي انجام مداخله، هر شب قبل از خواب توسط زنان باردار تکميل گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS-16 و آزمون هاي آناليز واريانس، تست دقيق فيشر و بن فروني تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: ميانگين امتياز کلي شاخص رودز قبل از انجام مداخله در گروه هاي A،B  و C به ترتيب 5.88±12.71، 0.76±10.42 و 5.51±11.19 تعيين گرديد و اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد. ميانگين امتياز کلي شاخص رودز بعد از انجام مداخله در گروه هاي A،B  و C به ترتيب 6.43±11.47، 3.74±7.28 و 4.32±5.73 تعيين شد (P<0.05). تفاضل ميانگين امتيازها قبل و بعد از مداخله در گروه بابونه بيشترين مقدار را با ميزان 4.84±5.45 نشان داد (P<0.05). اثر مداخلات سه گانه بر گروه هاي مورد بررسي با استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرفه اختلاف آماري معني داري را نشان داد (P<0.05). با استفاده از آزمون بن فروني، اين اختلاف بين گروه زنجبيل و بابونه و نيز زنجبيل و پلاسبو از نظر آماري معني دار نبود؛ اما اختلاف آماري بين گروه بابونه و پلاسبو معني دار بود (P<0.05).نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که کپسول هاي خوراکي بابونه در مقايسه با زنجبيل و پلاسبو در کاهش علايم تهوع و استفراغ ناشي از بارداري موثرتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مدرس، م.، و بشارت، ص.، و رحیمی کیان، ف.، و بشارت، س.، و محمودی، م.، و صالحی سورمقی، ح. (1391). مقایسه اثر کپسول خوراکی زنجبیل و بابونه بر تهوع و استفراغ دوران بارداری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, 14(1 (پی در پی 41)), 46-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152470Vancouver : کپی

مدرس مریم، بشارت صبا، رحیمی کیان فاطمه، بشارت سیما، محمودی محمود، صالحی سورمقی حسین. مقایسه اثر کپسول خوراکی زنجبیل و بابونه بر تهوع و استفراغ دوران بارداری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 1391 [cited 2021December07];14(1 (پی در پی 41)):46-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152470IEEE : کپی

مدرس، م.، بشارت، ص.، رحیمی کیان، ف.، بشارت، س.، محمودی، م.، صالحی سورمقی، ح.، 1391. مقایسه اثر کپسول خوراکی زنجبیل و بابونه بر تهوع و استفراغ دوران بارداری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, [online] 14(1 (پی در پی 41)), pp.46-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152470. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی