برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر هشت هفته تمرين هوازي بر سطح ليپيد و ليپوپروتئين هاي سرم زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گروه تربیت بدنی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماري هاي قلبي و عروقي يکي از مهم ترين علل مرگ و مير در جهان مي باشند. افزايش ليپيدهاي خون به خصوص کلسترول و تري گلسيريد دو عامل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي مي باشند. اين مطالعه به منظور تعيين اثر هشت هفته تمرين هوازي بر سطح ليپيدو ليپو پروتئين هاي سرم زنان غيرورزشکار انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه شبه تجربي روي 30 زن غيرورزشکار با دامنه سني 45-30 سال در شهرستان گلوگاه از استان مازندران در سال 1387 انجام شد. روش نمونه گيري از نوع تصادفي بود. افراد با روش همتاسازي از روي
Vo2max به دست آمده به دو گروه 15 تايي کنترل و آزمايش تقسيم شدند. ليپوپروتئين پرچگال (HDL-c)، کلسترول تام (TC)، تري گليسريد (TG)، ليپوپروتئين کم چگال (LDL-c)، ليپوپروتئين بسيارکم چگال (VLDL-c)، عامل خطر بيماري هاي قلبي (RF=TC/HDL) و درصد چربي زيرپوستي قبل از تمرين هوازي ارزيابي گرديد. سپس گروه آزمايش به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه يک ساعت تحت تمرين هوازي (با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب بيشينه) قرار گرفتند. پس از هشت هفته تمرين ليپيد و ليپوپروتئين هاي سرم گروه هاي آزمايش و کنترل تعيين گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS-14 و آزمون هاي t همبسته و t مستقل تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بين ميزان کلسترول تام، عامل خطر بيماري هاي قلبي
(RF) و درصد چربي زيرپوستي در گروه آزمايش در مرحله پس آزمون نسبت به پيش آزمون کاهش معني داري مشاهده گرديد (P<0.05). همچنين مقادير HDL-c، تري گليسريد،LDL-c  و VLDL-c در گروه آزمايش نسبت به کنترل افزايش نشان داد؛ اما اين افزايش از نظر آماري معني دار نبود. بين ميزان کلسترول تام، LDL-c،RF  و درصد چربي زيرپوستي در گروه آزمايش نسبت به کنترل در پس آزمون کاهش معني داري مشاهده گرديد (P<0.05). افزايش مقدار HDL-c و کاهش در مقادير تري گليسريد و VLDL-c در گروه آزمايش نسبت به کنترل مشاهده گرديد؛ ولي از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که تمرينات هوازي سبب کاهش درصد چربي زيرپوستي، کلسترول تام،
RF  و ليپوپروتئين هاي کم چگال پلاسما در زنان غيرورزشکار مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

عسکری، ا.، و عسکری، ب.، و فلاح، ز.، و کاظمی ملک محمودی، ش. (1391). اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح لیپید و لیپوپروتئین های سرم زنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, 14(1 (پی در پی 41)), 26-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152461Vancouver : کپی

عسکری اسرا، عسکری بابی سان، فلاح زین العابدین، کاظمی ملک محمودی شیما. اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح لیپید و لیپوپروتئین های سرم زنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 1391 [cited 2021April11];14(1 (پی در پی 41)):26-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152461IEEE : کپی

عسکری، ا.، عسکری، ب.، فلاح، ز.، کاظمی ملک محمودی، ش.، 1391. اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح لیپید و لیپوپروتئین های سرم زنان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, [online] 14(1 (پی در پی 41)), pp.26-32. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152461>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی