برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي فعاليت تک کانال کاتيوني شبکه آندوپلاسمي هپاتوسيت موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوسين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نقش کانال هاي يوني به طور فزاينده اي در پاتوژنز بيماري ها مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان کانال هاي کاتيوني اهميت ويژه اي دارند. ديابت مليتوس بيماري شايعي است که ايجاد آن را به اختلال عملکرد کانال هاي يوني نسبت داده اند؛ ولي مشخص نيست که در ديابت چه تغييري در کانال هاي يوني ارگانل هاي داخل سلولي اتفاق مي افتد. اين مطالعه به منظور ارزيابي ويژگي هاي فعاليت تک کانال کاتيوني شبکه آندوپلاسمي هپاتوسيت موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوسين انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه تجربي با استفاده از موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار با وزن تقريبي 10±190 گرم در دو گروه کنترل و ديابتي انجام شد. موش ها با تزريق يك دوز 65 mg/kg استرپتوزوسين (STZ) داخل صفاقي ديابتي شدند. استخراج وزيکول هاي شبکه آندوپلاسمي از طريق خارج کردن کبد موش صحرايي و هموژنيزه نمودن آن و سپس با انجام مراحل مختلف اولتراسانتريفيوژ صورت گرفت. غشا دو لايه ليپيدي با استفاده از فسفاتيديل كولين و بر روي منفذي به قطر 250 ميكرومتر كه بين دو محفظه cis و trans قرار داشت؛ تشکيل شد. الحاق وزيكول هاي RER در BLM با سوزن دندانپزشکي و با لمس ملايم و ظريف غشا انجام گرفت. براي تجزيه و تحليل برخي از ويژگي هاي الکتروفيزيولوژيک فعاليت کانال از نرم افزار PClamp9 و آزمون آماري من ويتني استفاده گرديد.
يافته ها: در گروه ديابتي دامنه جريانات عبوري از کانال در ولتاژهاي بالاتر از 30+ ميلي ولت در مقايسه با گروه کنترل تغيير آماري معني داري پيدا نکرد؛ اما احتمال باز بودن کانال
(Po) در اين گروه به طور قابل توجهي کاهش يافت (P<0.05). تغيير شديدتر فعاليت کانال مورد مطالعه در ولتاژهاي پايين تر از پتانسيل معکوس ديده شد و علاوه بر افزايش آماري معني دار Po کانال (P<0.05)، دامنه جريان کانال نيز به طور معنی داری کاهش نشان داد (P<0.05). ميانگين دامنه جريان و احتمال باز بودن کانال در ولتاژ 40+ ميلي ولت در گروه کنترل به ترتيب 2.14±17 پيکوآمپر و 0.01±0.68 که در گروه ديابتي به 2.5±18.5 و (P<0.05) 0.26±0.03 رسيد؛ ولي در ولتاژ-10  ميلي ولت متوسط دامنه جريان و Po کانال در گروه کنترل به ترتيب 2.14±22.3- پيکوآمپر و 0.1 بود که در گروه ديابتي اين مقادير 0.08±13.1- و 0.03±0.62 تعيين شد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که کانال کاتيوني
RER در تغييرات متابوليکي ناشي از ديابت قندي دچار تغييرات مي شود و احتمالا ديابت از طريق ايجاد استرس هاي متابوليسمي سبب تغيير رفتار و نحوه باز و بسته شدن کانال کاتيوني RER مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اشرف پور، م.، و سپهری، ح.، و الیاسی، ا.، و صغیری، ر.، و فحانیک بابایی، ج. (1391). ویژگی های فعالیت تک کانال کاتیونی شبکه آندوپلاسمی هپاتوسیت موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, 14(1 (پی در پی 41)), 1-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152448Vancouver : کپی

اشرف پور منوچهر، سپهری حمید، الیاسی افسانه، صغیری رضا، فحانیک بابایی جواد. ویژگی های فعالیت تک کانال کاتیونی شبکه آندوپلاسمی هپاتوسیت موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. 1391 [cited 2021October25];14(1 (پی در پی 41)):1-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152448IEEE : کپی

اشرف پور، م.، سپهری، ح.، الیاسی، ا.، صغیری، ر.، فحانیک بابایی، ج.، 1391. ویژگی های فعالیت تک کانال کاتیونی شبکه آندوپلاسمی هپاتوسیت موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, [online] 14(1 (پی در پی 41)), pp.1-9. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152448. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی