برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير يک دوره فعاليت ورزشي استقامتي غيرتداومي بر ميزان ICAM-1 و پروفايل ليپيدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سبزوار، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: پيشنهاد شده است که مولکولهاي چسبان سلولي به عنوان شاخص التهابي جديد در پيش بيني و پيشگويي بيماري هاي قلبي عروقي از حساسيت و دقت بالاتري نسبت به شاخص هاي سنتي پيشگويي کننده بيماري هاي قلبي عروقي برخوردارند. هدف اين پژوهش، بررسي تاثير فعاليت ورزشي استقامتي غير تداومي بر ميزان مولکول چسبان سلولي (sICAM-1) و پروفايل ليپيدي (LDL-C، HDL-C، TG، TG) دانشجويان پسر غير ورزشکار و بررسي همبستگي بين اين متغيرها بود.مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع تجربي است. از ميان پسران غير ورزشکار، 20 دانشجوي پسر واجد شرايط با اخذ رضايت نامه کتبي آگاهانه به طور تصادفي در دو گروه مداخله (n=12) و کنترل (n=8) قرار گرفتند. برنامه تمريني به مدت 8 هفته و هفته اي 3 جلسه با مدت و شدت مشخص و به طور پيشرونده اجرا شد. نمونه هاي خوني قبل از اجراي اولين جلسه و 24 ساعت پس از آخرين جلسه تمريني و هر دو پس از 14 ساعت ناشتايي جمع آوري شد. داده هاي حاصل با نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون تي مستقل و همبسته تجزيه و تحليل شده و از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي همبستگي بين متغيرهاي وابسته استفاده شد. سطح معناداري براي آزمون هاي آماري 0.05>a در نظر گرفته شد.يافته ها: هشت هفته فعاليت ورزشي استقامتي غيرتداومي موجب کاهش 14 درصدي ميزان (P=0.0001) sICAM-1 و 10 درصدي LDL-C (P=0.0001)، 6 درصدي کلسترول تام (P=0.001) و 40 درصدي تري گليسيريد (P=0.0001) و افزايش 23 درصدي (P=0.001) HDL-C در گروه مداخله شد. با وجود اين، همبستگي معناداري بين تغييرات sICAM-1 و تغييرات شاخص هاي سنتي پيشگويي کننده بيماري قلبي-عروقي (HDL-C،LDL-C ،TG ، TC) مشاهده نشد (P>0.05).نتيجه گيري: هشت هفته فعاليت ورزشي استقامتي غير تداومي مي تواند موجب کاهش ميزان sICAM-1 و بهبود پروفايل ليپيدي شود. کاهش شاخص التهابي sICAM-1 و بهبود پروفايل ليپيدي مي تواند در پيشگيري، کنترل و کاهش آترواسکلروز نقش موثري داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خالصی، م.، و گایینی، ع.، و شب خیز، ف.، و صمدی، ع.، و ترک، ف. (1390). تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 18(3 (مسلسل 61)), 198-205. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152359Vancouver : کپی

خالصی مریم، گایینی عباسعلی، شب خیز فاطمه، صمدی علی، ترک فاطمه. تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1390 [cited 2021December09];18(3 (مسلسل 61)):198-205. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152359IEEE : کپی

خالصی، م.، گایینی، ع.، شب خیز، ف.، صمدی، ع.، ترک، ف.، 1390. تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, [online] 18(3 (مسلسل 61)), pp.198-205. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152359. 

 
بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی