نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش قاطعيت بر ميزان اضطراب تحصيلي دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: اگر چه مقدار کم اضطراب منبع برانگيزاننده براي بهبود عملکرد تحصيلي مي باشد اما ميزان زياد آن موجب اختلال در تمرکز، دقت، به يادسپاري و يادآوري و در نهايت افت تحصيلي مي شود. لذا از آن جا که اضطراب تحصيلي به عنوان يک مشکل آموزشي همچنان سالانه ميليون ها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تاثير قرار مي دهد، اين مطالعه با هدف تعيين تاثير آموزش قاطعيت بر ميزان اضطراب تحصيلي دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر گناباد در سال 1387 انجام شد.مواد و روش ها: در اين پژوهش کارآزمايي عرصه اي تصادفي شاهددار، کليه دانش آموزان مضطرب مقطع پيش دانشگاهي شهر گناباد به اين طرح دعوت شدند و در مجموع 89 نفر به طور تصادفي در دو گروه آزمون (44 نفر) و کنترل (45 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه سه قسمتي مشخصات دموگرافيک، پرسشنامه اضطراب تحصيلي و پرسشنامه قاطعيت راتوس بود که روايي و پايايي (0.83) آن محاسبه و مورد تاييد قرار گرفت. مداخله طراحي شده براي گروه آزمون شامل برگزاري 5 جلسه آموزش قاطعيت بر اساس مدل پرسيد و برگزاري يک جلسه انجمن اوليا و مربيان جهت تقويت و حمايت اين گروه از برنامه مداخلاتي بود. هشت هفته بعد از آخرين جلسه آموزشي، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده ها توسط نرم افزار SPSS 16 با استفاده از آزمون هاي تي مستقل و زوج، مجذور کاي و ضريب همبستگي تجزيه و تحليل شد.يافته ها: يافته ها نشان داد که ميزان اضطراب تحصيلي و قاطعيت در گروه هدف در حد متوسط رو به بالا بوده (به ترتيب 18.14 و 108) و ارتباط معکوس و معناداري بين اين دو فاکتور ديده شد (P<0.001 و r=-0.69). همچنين اضطراب تحصيلي گروه آزمون بعد از مداخله کاهش معناداري نشان داد به طوري که از 18.87 به 8.12 نمره نزول داشت (P<0.001). از سويي نيز در همين گروه ميزان قاطعيت افزايش معناداري پيدا کرده بود، به طوري که نمره قاطعيت از 107 به 159 ارتقا پيدا کرده بود (P<0.001). اما بين ميزان اضطراب تحصيلي و قاطعيت گروه کنترل قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداري مشاهده نشد.نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که آموزش قاطعيت در کاهش اضطراب تحصيلي موثر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، غ.، و محبی، س.، و مطلبی، م.، و شاه سیاه، م.، و تبرایی، ی. (1390). تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 18(2 (مسلسل 60)), 827-90. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152322Vancouver : کپی

شریفی غلامرضا، محبی سیامک، مطلبی محمد، شاه سیاه مرضیه، تبرایی یاسر. تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 1390 [cited 2022May29];18(2 (مسلسل 60)):827-90. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152322IEEE : کپی

شریفی، غ.، محبی، س.، مطلبی، م.، شاه سیاه، م.، تبرایی، ی.، 1390. تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, [online] 18(2 (مسلسل 60)), pp.827-90. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152322. 

 
بازدید یکساله 552 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی