برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، خلاقيت هيجاني، عملکرد تحصيلي با بهداشت رواني در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان رابطه و پيش بيني بهداشت رواني از طريق راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، خلاقيت هيجاني و عملکرد تحصيلي انجام شد. در اين پژوهش نمونه يي به حجم 361 دانشجو (191 دختر و 170 پسر) به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي از ميان دانشجويان دانشگاه اروميه انتخاب و با پرسشنامه هاي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، سياهه خلاقيت هيجاني و چک ليست بهداشت رواني ارزيابي شدند. داده ها با استفاده از روشهاي ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تحليل قرار گرفت.
نتايج نشان داد که بهداشت رواني با ابعاد راهبردهاي ناکارآمد تنظيم شناختي هيجان، سرزنش خود و فاجعه آميز پنداري و سرزنش ديگران رابطه منفي معني داري دارد. بين خلاقيت هيجاني و بهداشت رواني رابطه معناداري وجود نداشت. همچنين بين عملکرد تحصيلي و بهداشت رواني رابطه مثبت و معناداري وجود داشت. از بين متغيرهاي پژوهش، سرزنش خود و فاجعه آميز پنداري، سرزنش ديگران و عملکرد تحصيلي بيست وشش درصد از واريانس بهداشت رواني را تبيين نمودند. نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که بهداشت رواني با راهبردهاي ناکارآمد در تنظيم شناختي هيجان رابطه منفي و با عملکرد تحصيلي بالا رابطه مثبت دارد و با خلاقيت هيجاني رابطه اي ندارد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 680
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی