نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان و مربيان باليني پرستاري (90-1389)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: آموزش باليني، قلب آموزش حرفه اي پرستاري محسوب مي شود. از آنجا که بهبود و ارتقاي کيفيت آموزش باليني، مستلزم بررسي مستمر وضعيت موجود و شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است، مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل موثر بر آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان سال آخر و مربيان آموزش باليني پرستاري دانشگاه علوم پزشکي بيرجند انجام شد.روش تحقيق: اين مطالعه توصيفي- تحليلي به صورت مقطعي و در سال تحصيلي 90-1389 در دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند انجام شد؛ 28 نفر مربي آموزشي و 120 دانشجوي پرستاري سال آخر به روش سرشماري انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پژ‍‍‍وهشگر ساخته، جمع آوري و با استفاده از آمار توصيفي و آزمون کاي اسکوئر و فيشر در سطح معني داري α=0.05 تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: دانشجويان و مربيان، وضعيت عوامل رسانه اي، فرايند آموزش باليني مربيان، تجهيزات و امکانات تخصصي، امور رفاهي، امور معمول و فعاليت هاي فوق برنامه در محيط هاي باليني را در حد مطلوب تا عالي ارزيابي نمودند اما در رابطه با کارکنان پرستاري در محيط هاي باليني وضعيت به صورت نسبتا مطلوب و نامطلوب ارزيابي شد.نتيجه گيري: هر چند بيشتر عوامل موثر در آموزش باليني مطلوب و عالي ارزيابي گرديد، اما تقويت جنبه هاي مثبت و اصلاح نقائص مي تواند گامي موثر در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش باليني باشد؛ همچنين لازم است با ارزيابي هاي مكرر عرصه هاي باليني و مقايسه وضعيت موجود با وضعيت قبل و يا بعد، نقاط ضعف و قوت موثر در آموزش باليني شناسايي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مقرب، م.، و خزاعی، ط.، و آموزشی، ز.، و سروری، م.، و شریف زاده، غ. (1390). عوامل موثر بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان بالینی پرستاری (90-1389). مراقبت های نوین, 8(2 (پیاپی 30)), 94-99. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152217Vancouver : کپی

مقرب مرضیه، خزاعی طیبه، آموزشی زهرا، سروری مهری، شریف زاده غلامرضا. عوامل موثر بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان بالینی پرستاری (90-1389). مراقبت های نوین. 1390 [cited 2022July03];8(2 (پیاپی 30)):94-99. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152217IEEE : کپی

مقرب، م.، خزاعی، ط.، آموزشی، ز.، سروری، م.، شریف زاده، غ.، 1390. عوامل موثر بر آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و مربیان بالینی پرستاری (90-1389). مراقبت های نوین, [online] 8(2 (پیاپی 30)), pp.94-99. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152217. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 273 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی