برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

«اگر تقاضاي کمک کنم، ناتوان جلوه خواهم کرد»: پيشايندهاي اجتناب از کمک طلبي در کلاس درس و رابطه آن با عملکرد تحصيلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

به منظور بررسي ارتباط هدف هاي پيشرفت، هدف هاي اجتماعي و نگرش نسبت به کمک طلبي با اجتناب از كمك طلبي در كلاس درس و هم چنين بررسي رابطه متغير اخير با عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر سال اول دبيرستانهاي اهواز، تعداد 300 دانش آموز با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب و ابزارهاي اندازه گيري توسط آنها تكميل گرديد. نتايج نشان داد كه از بين هدف هاي پيشرفت فردي تنها هدف تبحري با اجتناب از كمك طلبي رابطه مثبت داشت. بين هدف عملكردگرا و عملكرد گريز با اجتناب از كمك طلبي همبستگي معناداري مشاهده نشد. علاوه بر اين، بين هدف صميميت جويي اجتماعي و هدف پايگاه اجتماعي با اجتناب از كمك طلبي رابطه معني دار به دست آمد. بين كارآمدي تحصيلي با اجتناب از كمك طلبي رابطه منفي و ادراك تهديد از جانب هم سال و معلم با آن رابطه مثبت مشاهده شد. نتايج تحليل رگرسيون آشكار ساخت كه چهار متغير هدف تبحري، هدف عملكردگريز، ادراك تهديد از جانب معلم و ادراك تهديد از جانب هم سال راجع به كمك طلبي، اجتناب از كمك طلبي را به طور معني داري پيش بيني كردند. هم چنين بين اجتناب از كمك طلبي و عملكرد تحصيلي رابطه منفي مشاهده شد. در مجموع يافته هاي پژوهش حاضر تا حدي عوامل مرتبط با اجتناب از کمک طلبي را روشن ساخت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی