برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1390 , دوره  22 , شماره  5 ; از صفحه 427 تا صفحه 431 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير اندازه دور کمر و اندکس توده بدني در نتايج سنگ شکني سنگ ‌هاي زير 2 سانتي متر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، خیابان عطار نیشابوری، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت و تغذیه، طبقه چهارم
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: مطالعات نشان مي ‌دهند اندکس توده بدني مي‌ تواند ميزان موفقيت سنگ شکني با امواج شوک از طريق پوست (ESWL) را پيش بيني کند. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط دو پارامتر اندکس توده بدني و دور کمر با ميزان موفقيت سنگ شکني با امواج شوک از طريق پوست و رهايي از سنگ بعد از استفاده از اين روش بود.
مواد و روش کار: طي يک مطالعه مقطعي توصيفي تعداد 64 بيمار با اندازه سنگ بين
0.5 تا 2 سانتي ‌متر که تحت سنگ شکني سيستم ادراري قرار گرفتند، بررسي شدند. در تمام بيماران حين اولين مراجعه دور کمر و قد و وزن اندازه‌ گيري شد. بيماران بعد از سنگ شکني مورد آناليز سنگ قرار گرفتند. همچنين براي تعيين اين که سنگ ‌ها دفع شده‌ اند يا نه، در هفته شش بعد از انجام ESWL راديوگرافي از کليه‌ ها به عمل آمد.
يافته ها: از 64 بيمار شامل 43 (
67.2 درصد) مرد و 21 (32.8 درصد) زن، ميانگين BMI بيماران برابر 25.91±4.34 kg/m2 و ميانگين دور کمر برابر 89.82±14.43 سانتي ‌متر بود. 33 بيمار (51.6 درصد) بدون سنگ بوده و در 31 مورد (48.4 درصد) سنگ باقي مانده بود. تفاوت آماري معني ‌داري بين ميزان موارد بدون سنگ و جنس، محل سنگ، ميانگين BMI بيماران مشاهده نشد. در اندازه دور کمر در گروه بدون سنگ باقيمانده در گروه با سنگ باقيمانده برابر. تفاوت آماري معني ‌داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که اندکس توده بدن و دور کمر هيچ نقشي در پيش بيني ميزان پاسخ به درمان سنگ شکني و رهايي از سنگ بعد از سنگ شکني ندارند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

زمردی، ا.، و خان محمدی، ب.، و تبریزی، ع.، و اسلامی، ا. (1390). تاثیر اندازه دور کمر و اندکس توده بدنی در نتایج سنگ شکنی سنگ ‌های زیر 2 سانتی متر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 22(5), 427-431. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151981Vancouver : کپی

زمردی افشار، خان محمدی بهزاد، تبریزی علی، اسلامی الهام. تاثیر اندازه دور کمر و اندکس توده بدنی در نتایج سنگ شکنی سنگ ‌های زیر 2 سانتی متر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. 1390 [cited 2021April21];22(5):427-431. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151981IEEE : کپی

زمردی، ا.، خان محمدی، ب.، تبریزی، ع.، اسلامی، ا.، 1390. تاثیر اندازه دور کمر و اندکس توده بدنی در نتایج سنگ شکنی سنگ ‌های زیر 2 سانتی متر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, [online] 22(5), pp.427-431. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151981. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی