برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  62 , شماره  11 ; از صفحه 936 تا صفحه 941 .
 
عنوان مقاله: 

بهبود ساختمان و عملكرد كليه با استفاده از آماده سازي ايسكميك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: اصطلاح "Preconditioning" به پديده اي اطلاق مي شود كه در آن آماده سازي قبلي با محركهاي آسيب رسان، تحمل سلول رادر مواجهه با استرس هاي آسيب رسان بعدي افزايش مي دهد. بطور كلي آسيب هاي ناشي از ايسكمي در كليه با مرگ و مير بالايي همراه است. افزايش توانايي اين اندام در مواجهه با ضايعات ناشي از ايسكمي بسيار اهميت دارد. اين امر مي تواند با القاي دوره هاي كوتاه مدت ايسكمي ـ پرفيوژن مجدد از طريق كلامپ نمودن شريان كليه انجام شود. در مطالعه قبلي آماده سازي ايسكميك به صورت سه دوره متناوب 5 دقيقه ايسكمي و 5 دقيقه پرفيوژن مجدد مانع كاهش شديد ويتامين E پلاسما و بافت كليه متعاقب يك دوره ايسكمي 30 دقيقه اي گرديد. در مطالعه حاضر اثر اين مدل آماده سازي ايسكميك بر بهبود ساختمان و عملكرد كليه در ضايعات ناشي از ايسكمي ـ پرفيوژن مجدد مورد مطالعه قرار گرفت و به اين منظور تغييرات بافتي كليه بررسي و BUN و كراتي نين سرم به عنوان شاخص هاي عملكردي كليه اندازه گيري شد.
مواد و روش ها: 28 موش صحرايي نر بالغ در محدوده وزني 300-250 گرم به طور تصادفي به چهار گروه مساوي تقسيم شدند (كنترل جراحي، ايسكمي ـ پرفيوژن مجددIR، آماده سازي ايسكميك IPC و ايسكمي ـ پرفيوژن مجدد متعاقب آماده سازي ايسكميك (IPC-IR در گروه IR شريان كليوي راست به مدت 30 دقيقه كلامپ و سپس 10 دقيقه پرفيوژن مجدد اعمال شد. در گروه IPC، سه نوبت 5 دقيقه اي ايسكمي و سه نوبت 5 دقيقه اي پرفيوژن مجدد به طور متناوب اعمال شد. گروه IPC-IR ابتدا شرايط IPC سپس شرايط IR راتجربه نمودند. مدت انجام آزمايش در تمام گروهها يكسان بوده و در پايان آزمايش، نمونه خون از وريد كليوي راست به منظور اندازه گيري BUN و كراتي نين گرفته شد و كليه جهت بررسي بافت شناسي خارج گرديد.
يافته ها: 30 دقيقه ايسكمي در گروه IR، موجب كاهش معني دار عملكرد كليوي گرديد. دوره هاي متناوب ايسكمي در گروه IPC همانند گروه كنترل تفاوت معني داري (P<0.05) را با گروه IR نشان داد اما اين دوره هاي متناوب ايسكمي موجب تفاوت معني داري بين گروههاي IPC-IR و IR نگرديد. بررسي هاي بافت شناسي نشان داد كه آسيب قابل توجه بافتي در گروه IPC  وجود نداشت و علائم بهبودي در گروه IPC-IR نسبت به گروه IR مشاهده شد.
نتيجه‌ گيري و توصيه‌ ها: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه اين مدل آماده سازي ايسكميك در كوتاه مدت نتوانست بطور قابل ملاحظه اي افزايش سطح كراتي نين ناشي از IR رابه سطح نرمال برگرداند. اما ضايعات سلولي ناشي از IR در بافت كليه كاهش داد. اثرات حفاظتي اين مدل آماده سازي ايسكميك نياز به بررسي در دوره هاي بلند مدت پرفيوژن مجدد دارد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کدخدایی، م.، و زحمتکش، م.، و فقیهی، م. (1383). بهبود ساختمان و عملکرد کلیه با استفاده از آماده سازی ایسکمیک. مجله دانشکده پزشکی, 62(11), 936-941. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15169Vancouver : کپی

کدخدایی مهری، زحمتکش مریم، فقیهی مهدیه. بهبود ساختمان و عملکرد کلیه با استفاده از آماده سازی ایسکمیک. مجله دانشکده پزشکی. 1383 [cited 2021August05];62(11):936-941. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15169IEEE : کپی

کدخدایی، م.، زحمتکش، م.، فقیهی، م.، 1383. بهبود ساختمان و عملکرد کلیه با استفاده از آماده سازی ایسکمیک. مجله دانشکده پزشکی, [online] 62(11), pp.936-941. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=15169. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی