برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير كاهش دوره راديوتراپي بعد از ماستكتومي بر ميزان عود موضعي در بيماران مبتلا به سرطان پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش رادیوتراپی- انکولوژی، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: در بيماران مبتلا به سرطان پستان با خطر بالاي عود موضعي، راديوتراپي کمکي بعد از ماستکتومي يکي از اجزاي جدايي ناپذير درمان مي باشد. هنوز در مراکز راديوتراپي دنيا رژيم استانداردي از نظر تعداد جلسات، دوز مورد نياز براي هر جلسه و طول مدت درمان جهت راديوتراپي پستان، مورد قبول واقع نشده است. بنابراين به منظور مقايسه نقش رژيم درماني 21 روزه با رژيم متداول 35 روزه از نظر عود موضعي بيماري، اين تحقيق بر روي بيماران مبتلا به سرطان پستان که جهت درمان هاي کمکي به بيمارستان جرجاني و بيمارستان مدائن ارجاع شده بودند، انجام گرفت.
مواد و روش ها: تحقيق به روش cohort-study بر روي 100 بيمار مبتلا به کارسينوم مهاجم پستان که تحت ماستکتومي راديکال اصلاح شده قرار گرفته و جهت راديوتراپي ارجاع شده بودند، انجام گرفت. 50 بيمار راديوتراپي کوتاه مدت 40 GY) در 15 جلسه در طول 21 روز)، و 50 بيمار راديوتراپي متداول 50 GY) در 25 جلسه در طول 35 روز) دريافت کرده بودند. بيماران در هر دو گروه به لحاظ سن، مرحله بيماري، سمت بيماري (چپ يا راست)، وضعيت شيمي درماني و هورمون درماني مشابه بودند.
يافته ها: اين تحقيق روي 100 بيمار و در دو گروه 50 نفري انجام گرفت. ميانگين سني (± انحراف معيار) گروه مورد 10.99±49.9 سال بود که تقريبا مشابه بودند. 3 بيمار در طول 5 سال عود موضعي را به عنوان اولين عود تجربه کرده بودند که يک بيمار در گروه راديوتراپي کوتاه مدت و دو بيمار در گروه راديوتراپي متداول قرار داشتند. بقاي عاري از عود موضعي در 5 سال تقريبا در هر گروه مشابه که براي گروه مورد (رژيم کوتاه مدت) 98% و براي گروه شاهد (رژيم متداول) 96% بود (P<0.57). در اين مطالعه، اختلافي بين بقاي عاري از بيماري (P<0.84) يا بقاي کلي (P<0.76) بين دو گروه مشاهده نشد.
نتيجه گيري و توصيه ها: نتايج اين مطالعه، افزايش نسبتا کم دوز در هر جلسه، به نحوي که دوزکامل و زمان کل درمان کاهش يابد را جهت راديوتراپي پستان مورد تاييد قرار مي دهد. اين مطالعه مشخص کرد که رژيم کوتاه مدت 40 GY) در 15 جلسه در طول 21 روز) در جلوگيري از عود موضعي به اندازه رژيم متداول 50 GY) در 25 جلسه در طول 35 روز)، موثر است. پيشنهاد مي شود که در آينده اين مطالعه به صورت آينده نگر و با تعداد نمونه هاي بيشتر انجام گرديده در ضمن علاوه بر اندازه گيري عود موضعي و بقا بررسي عوارض ديررس نيز صورت گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 306
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی