برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 265 تا صفحه 271 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي ميزان آنزيم هاي لاکتات دهيدروژناز و آسپارتات آمينوترانسفراز در بيماري هاي پريودنتال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بيماري پريودنتال يک بيماري عفوني، مزمن و چند فاکتوري است که با تخريب غيرقابل برگشت رشته هاي کلاژن و ديگر اجزاي سازنده لثه و ليگامان پريودنتال و تحليل استخوان آلوئول اطراف دندان و ايجاد پاکت پريودنتال مشخص مي شود. پاسخ ميزبان، به بيماري پريودنتال شامل توليد آنزيم هاي مختلف است که در اثر آسيب و مرگ سلول هاي استرومال، اپيتليال و يا سلول هاي التهابي آزاد مي شوند. هدف از اين پژوهش، مقايسه غلظت آنزيم هاي بزاقي در بيماران مبتلا به پريودنتيت مهاجم منتشر و پريودنتيت مزمن خفيف تا متوسط، با افراد داراي پريودنشيم سالم بود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي، بزاق غيرتحريکي 25 نفر از بيماران مبتلا به پريودنتيت خفيف تا متوسط، و 15 فرد مبتلا به پريودنتيت مهاجم منتشر و 25 نفر از افراد با لثه سالم جمع آوري شد. ميانگين ميزان آنزيم هاي بزاقي لاکتات دهيدروژناز و آسپارتات آمينو ترانسفراز با استفاده از دستگاه اتو آناليزر
RA-ST اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرفه ANOVA و TUKEY در سطح معني داري 95 درصد تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين سطح آنزيم بزاقي لاکتات دهيدروژناز در گروه هاي پريودنتيت مهاجم منتشر و پريودنتيت مزمن خفيف تا متوسط، و کنترل، به ترتيب
88.4 ±1713، 1492±65، 1108±34 ميکروگرم بر ليتر بود و اختلاف معني دار بين آن ها وجود داشت .(p value<0.05) همچنين ميانگين آنزيم بزاقي آسپارتات آمينو ترانسفراز در گروه هاي پريودنتيت مهاجم منتشر و پريودنتيت مزمن خفيف تا متوسط و کنترل، به ترتيب 5.6±55.46،3.03 ±47.04 و2.03 ±32.04 ميکروگرم بر ليتر بود که اختلاف معني دار بين آن ها وجود داشت .(p value<0.05)
نتيجه گيري: غلظت آنزيم هاي لاکتات دهيدروژناز و آسپارتات آمينو ترانسفراز در بيماران مبتلا به بيماري پريودنتال، بيشتر از افراد سالم است. ارزيابي اين آنزيم ها مي تواند براي تعيين ميزان تخريب بافت هاي پريودنتال مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی