برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  7 , شماره  3 ; از صفحه 246 تا صفحه 255 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير زمان نگهداري بر ثبات ابعادي ماده قالب گيري هيدروکلوئيد برگشت ناپذير extended-pour

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات دندان پزشکی ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در برخي موارد به دليل عدم دسترسي سريع به لابراتوار جهت ريختن قالب، لازم است از مواد قالب گيري استفاده شود که بتوانند ثبات ابعادي خود را در طول زمان حفظ کنند. هدف از اين پژوهش بررسي تاثير زمان نگهداري قالب هاي آلژيناتي بر دقت کست هاي حاصل بود.
مواد و روش ها: در اين بررسي تجربي - آزمايشگاهي با استفاده از يک مدل فلزي (شامل دو داي استوانه اي) و تري هاي اختصاصي اکريلي براي هر وقفه زماني، پنج قالب از سه نوع آلژينات جديد
[Hydrogum 5 (Zhermack), Elastic Cromo (Spofadental), Alginmax (Major)] تهيه شد و قالب ها به مدت 0، 24، 48، 72، 120 ساعت در محيط مرطوب، نگهداري و سپس با گچ استون نوع سه ريخته شدند. در هر کست پنج بعد با کوليس ديجيتالي با دقت 0.01 ميلي متري اندازه گيري شد: ED (فاصله بين دو داي)، h1 (ارتفاع داي کوچک)، h2 (ارتفاع داي بزرگ)، D1 (قطر داي کوچک) و D2 (قطر داي بزرگ). نتايج با آزمون هاي آناليز واريانس دو طرفه و Tukey ارزيابي شدند (a=0.05).
يافته ها: ثبات ابعادي قالب هاي آلژيناتي هم به مواد و هم به زمان وابسته بود (p value<0.05) اما اثر متقابل هر دو با هم معني دار نبود (p value>0.05) بعد از 24 ساعت از زمان نگهداري، تنها آلژينات Elastic cromo کاملا در تمام ابعاد با مدل اصلي اختلاف معني داري نداشت (p value>0.05) بعد از 48 و 72 ساعت تنها آلژينات Hydrogam5 کاملا در تمام ابعاد با مدل اصلي اختلاف معني داري نداشت .(p value>0.05) بعد از 120 ساعت در آلژينات Hydrogam5 تنها در ارتفاع داي بزرگ، اختلاف با مدل اصلي معني دار بود (p value<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد که قالب هاي آلژينات Alginmax بايد هر چه سريع تر ريخته شوند. قالب هاي آلژينات Elastic cromo مي توانند بعد از 24 ساعت ريخته شوند. بنابراين قالب هر سه نوع ماده قالب گيري قبل از 120 ساعت تغييرات ابعادي قابل توجهي نداشتند، اما به عنوان استفاده 5 روزه قابل اعتماد نيستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی