برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

سميت سلولي سيس پلاتين در خط سلول سرطاني تخمدان ها مستر چيني (CHO)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه سم شناسی/ داروشناسی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سيس پلاتين يکي از متداول ترين داروها در شيمي درمان سرطان است. اين دارو در درمان سرطان پيشرفته بيضه، سرطان پيشرفته تخمدان سرطان مثانه سروگردن، سرطان ريه و در برخي از انواع نئوپلاسم کودکان کاربرد درماني داشته است. کشت سلولي از جمله روش هاي مناسب براي بررسي تاثير داروها در روند رشد سلولها، به خصوص سلولهاي سرطاني است. در اين پژوهش به منظور بررسي تاثير سيس پلاتين بر روند رشد سلولهاي سرطاني، پس از کشت سلولهاي سرطان تخمدان در محيط آزمايشگاه، به مقايسه کينتيک رشد اين سلولها در گروه شاهد با گروه تحت تأثير داروي سيس پلاتين پرداختيم.
مواد و روش ها: اين پژوهش به صورت تجربي بوده و در آن از روش هاي متداول کشت سلول استفاده شده است. سلولهاي سرطان تخمدان هامستر چيني (CHO) در محيط کشت DMEM/F12 و در فضاي انکوباتور مرطوب 37°C به همراه % CO2 5رشد داده شد. آنگاه با رسم منحني رشد مربوطه، پارامترهاي رشد اين سلولها مورد بررسي قرار گرفتند. گروه ديگري از همين سلولها و در شرايط رشد مشابه براي مدت يک ساعت با بالاترين غلظتي از سيس پلاتين که از روند دوز- پاسخ تبعيت مي کرده است، برخورده داده شده و پامترهاي رشد آنها نيز مورد بررسي و با گروه شاهد مقايسه شده است. به منظور بررسي کمي سميت سلولي سيس پلاتين بر سلولهاي سرطان تخمدان CHO از روش شمارش تعداد کلني در گروه شاهد و همچنين گروه هاي متاثر از غلظت هاي گوناگون سيس پلاتين استفاده شده است. بررسي هاي آماري و رسم نمودارهاي مربوطه با استفاده از برنامه رايانه ايPrism  ويرايش چهارم صورت گرفته است.
يافته ها: رشد سلولهاي سرطان تخمدان CHO از قانون عمومي رشد سلولها در فازهاي لگاريتمي و ثابت پيروي مي کند. بر اين مبنا زمان دو برابر شدن اين نسلولها در اين شرايط رشد 18.26±2.6 ساعت تعيين شد. سميت سيس پلاتين بروي اي نسلولها تا غلظت1 µg/ml  از روند دوز- پاسخ تبهيت کرده و پس از آن به حالت صاف مي رسد، به ترتيبي که افزايش مقدار بيشتر دوز، تاثيري در سميت سلولي ندارد. برخورد سلولها با اين غلظت نشانگر کاهش نسبت کاشت سلولهاي سرطان تخمدان CHO به ميزان 37% شده است (P<0.05).
نتيجه گيري و توصيه ها: رشد سلولهاي سرطان تخمدان پس از برخورد با سيس پلاتين در همه مراحل نسبت کاشت، رشد لگاريتمي و مرحله صاف تحت تاثير قرار مي گيرد. نحوه تاثير سيس پلاتين بر روند رشد اين سلولها به گونه اي است که با اهميت ترين مرحله تاثي بر نسبت کاشت سلولهاست که براي اولين بار در اين پژوهش به آن پي برده شده است و امکان بکارگيري اين دارو براي جلوگيري از لانه گزيني سلولهاي سرطاني و در پي آن تومورهاي ثانويه را پيشنهاد مي کند. همچنين بر اساس نتايج، هر چند سيس پلاتين در محدوده متناسب با کاربرد باليني آن روند دوز- پاسخ خوبي را نشان مي دهد، ليکن براي اولين بار نشان داده شده است که اين روند در سلولهاي سرطان تخمدان هامستر چيني طيف محدودي داشته و در غلظت هاي بالاتر1 µg/ml  از تاثير آن کاسته مي شود. بررسي مقايسه اي اين پديده ها در سلول هاي ديگر و همچنين انجام پژوهش هاي دقيق تر در براي يافتن دلايل اين مشاهدات پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 320
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی