نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1390 , دوره  25 , شماره  3 ; از صفحه 227 تا صفحه 236 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير برخي روش هاي مديريت شيميايي و مکانيکي علف هاي هرز با رويكرد کاهش مصرف علف کش در توليد سيب زميني (.Solanum tuberosum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
به منظور بررسي کارايي برخي روش هاي مديريت شيميايي و مکانيکي علف هاي هرز با رويكرد کاهش مصرف علف کش در توليد سيب زميني، آزمايشي در سال 1387 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با 6 تيمار و 3 تكرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل يک نوبت کاربرد سراسري علف كش (تيمار استاندارد)، يک مرحله کولتيواسيون تنها (بين رديف)، يک نوبت کاربرد نواري علف کش (روي رديف)، تلفيق کولتيواسيون+کاربرد نواري علف کش به همراه شاهد آلوده و شاهد عاري از علف هاي هرز بودند. در تيمارهاي علف کشي، متريبوزين (سنكور) در زمان قبل از سبز شدن سيب زميني به ميزان 1200 گرم ماده تجاري در هكتار مصرف شد. در تيمار نواري، عرض نوار سمپاشي 25 سانتي متر (يك سوم تيمار سراسري) بود. تيمارهاي كولتيواسيون نيز سه هفته پس از سبز شدن سيب زميني توسط كولتيواتور پنجه غازي انجام شد. نتايج نشان داد که اثر تيمارهاي مختلف بر درصد کنترل، تراکم و زيست توده علف هاي هرز، شاخص سطح برگ و عملکرد سيب زميني معني دار بود. به طوري که بالاترين درصد کنترل علف هاي هرز و در نتيجه آن بيشترين عملکرد غده سيب زميني به ترتيب در تيمارهاي شاهد عاري از علف هاي هرز، علف کش سراسري، تلفيق علف کش نواري+كولتيواسيون، علف کش نواري، كولتيواسيون تنها به دست آمد. علاوه بر اين، تراکم و زيست توده كل علف هاي هرز در شاهد آلوده به علف هاي هرز بيشترين مقدار و در شاهد عاري از علف هاي هرز کمترين مقدار بود. بالاترين عملکرد غده سيب زميني در شاهد عاري از علف هاي هرز (34.43 تن در هکتار) بود و بعد از آن تيمارهاي کاربرد سراسري علف كش و تلفيقي به ترتيب با عملکرد غده 31.13 و 27.93 تن در هکتار در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. در اين آزمايش، درصد کنترل علف هاي هرز و زيست توده آن ها در تيمار مديريت تلفيقي تفاوت معني داري با تيمار سراسري نداشت و همچنين کاهش عملکرد سيب زميني نيز در اين تيمار از حدود 10 درصد نسبت به تيمار سراسري تجاوز نکرد. بنابراين، عليرغم کاهش درصد کنترل علف هاي هرز و در نتيجه کاهش جزئي عملکرد سيب زميني در تيمار تلفيقي در مقايسه با تيمار سراسري، ميزان مصرف علف کش حدود 66 درصد کاهش يافت که اين مساله از نظر اقتصادي و زيست محيطي اهميت زيادي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

راشدمحصل، م.، و حاج محمدنیاقالیباف، ک.، و حسینی، س. (1390). بررسی تاثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (.Solanum tuberosum L). (حفاظت گیاهان) پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, 25(3), 227-236. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151096Vancouver : کپی

راشدمحصل محمدحسن، حاج محمدنیاقالیباف کمال، حسینی سیداحمد. بررسی تاثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (.Solanum tuberosum L). (حفاظت گیاهان) پژوهش های حفاظت گیاهان ایران. 1390 [cited 2022May29];25(3):227-236. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151096IEEE : کپی

راشدمحصل، م.، حاج محمدنیاقالیباف، ک.، حسینی، س.، 1390. بررسی تاثیر برخی روش های مدیریت شیمیایی و مکانیکی علف های هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (.Solanum tuberosum L). (حفاظت گیاهان) پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, [online] 25(3), pp.227-236. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151096. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی