برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 25 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين ساختار عاملي مقياس سنجش حل مساله اجتماعي: فرم کوتاه تجديد نظر شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه حل مساله اجتماعي (فرم کوتاه تجديد نظر شده)، 253 دانشجوي پسر و 275 دانشجوي دختر دانشگاه هاي آزاد اسلامي پرسشنامه حل مساله اجتماعي (2002) و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت (1991) را تکميل کردند. تحليل مولفه هاي اصلي، پنج عامل نظري حل مساله اجتماعي (شامل جهت گيري مثبت نسبت به مساله، جهت گيري منفي نسبت به مساله، حل منطقي مساله، سبک اجتنابي و سبک تکانشي / بي دقتي) را تاييد و نتايج تحليل عاملي تاييدي از ساختار عاملي به دست آمده را حمايت کرد. ضرايب همبستگي بين عامل هاي پرسشنامه حل مساله اجتماعي و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت مبين روايي همگراي اين پرسشنامه است. ضرايب آلفاي کرونباخ براي عامل هاي جهت گيري مثبت نسبت به مساله، جهت گيري منفي نسبت به مساله، حل منطقي مساله، سبک اجتنابي و سبک تکانشي / بي دقتي، به ترتيب 0.68، 0.77، 0.71، 0.80 و 0.73 به دست آمد. نتايج پژوهش حاضر، ثبات ساختار عاملي پرسشنامه حل مساله اجتماعي و اعتبار آن را براي سنجش حل مساله اجتماعي در دانشجويان ايراني نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 309
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی