برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر غلظت نمک بر تغييرات بيوشيميايي و محصول فيله ماهي فيتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در فرآيند نمک سود کردن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر تاثير غلظت هاي مختلف آب نمک (10%، 15% و 20% كلريد سديم) با دو نسبت ماهي به آب نمک (1:1.6 و 1:1)، بر تغييرات فاكتورهاي بيوشيميايي فيله هاي فيتوفاگ بود. فاكتورهاي مورد اشاره در نمونه هاي نمک سود خشک نيز مطالعه و وزن محصول در همه نمونه هاي نمک سود تعيين گرديد. نتايج نشان داد كه غلظت آب نمک به طور معني داري بر تغييرات وزن كل فيله ها تاثير گذاشتند. وزن فيله ها با كاهش غلظت آب نمک افزايش يافت به طوري كه بيشترين وزن در محلول 10 درصد و كمترين وزن در محلول 20 درصد با نسبت 1 به 1 يافت شد (P<0.05). روش هاي مختلف نمک سود کردن بر وزن موثر بود (P<0.05كه بيشترين و كمترين وزن به ترتيب در مرحله آب نمک گذاري و نگهداري مشاهده شد. مقدار رطوبت و نمک طي فرآوري و با افزايش غلظت آب نمک به ترتيب كاهش و افزايش يافت (P<0.05). افزايش مقدار نمک فيله فيتوفاگ تاثير معني داري در كاهش مقدار پروتئين و افزايش چربي و pH طي آب نمک گذاري، نمک سود خشک و نگهداري داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی