برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 374 تا صفحه 379 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي غلظت اينترلوکين-1 آلفا، اينترلوکين 10 و فاکتور نکروز دهنده تومور - آلفا در بزاق بيماران مبتلا به ضايعات دهاني پمفيگوس ولگاريس به روش اليزا (ELISA)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بر اساس تحقيقات اخير، سيتوکين ها به خصوص اينترلوکين-1 آلفا، اينترلوکين-10 و فاکتور نکروز دهنده تومور - آلفا احتمالا در پاتوژنز بيماري پمفيگوس و ولگاريس نقش دارند. برخي بيماري هاي اتوايميون با کاربرد آنتي بادي هاي ضد سيتوکين ها به صورت موفقيت آميزي درمان شده اند. هدف از اين پژوهش، مقايسه غلظت اين سيتوکين ها در بزاق بيماران مبتلا به پمفيگوس - ولگاريس با افراد سالم بود.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي - تحليلي و آزمايشگاهي، 24 بيمار مبتلا به پمفيگوس ولگاريس مراجعه کننده به بخش پوست بيمارستان الزهراي اصفهان به عنوان گروه بيمار و 26 فرد سالم به عنوان گروه شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه بزاق با روش
Spitting غير تحريکي از هر دو گروه گرفته شد. با استفاده از روش اليزا، ميزان اينترلوکين-1 آلفا، اينترلوکين-10 و فاکتور نکروز دهنده تومور - آلفا اندازه گيري گرديد. نتايج با استفاده از آزمون t در سطح معني داري (a=0.05) مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين اينترلوکين-1 آلفا، اينترلوکين-10 و فاکتور نکروز دهنده تومور - آلفا در بزاق گروه بيماران بيشتر از گروه شاهد بود. اين اختلاف در مورد اينترلوکين-1 آلفا
(p value=0.024) و فاکتور نکروز دهنده تومور - آلفا (p value=0.005) معني دار بود ولي در مورد اينترلوکين-10 معني دار نبود (p value=0.243).
نتيجه گيري: افزايش سطح اينترلوکين-1 آلفا و فاکتور نکروز دهنده تومور - آلفا در بزاق بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس در مقايسه با افراد سالم مي تواند بيان کننده نقش احتمالي اين عوامل در پاتوژنز بيماري باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی