6 SID.ir | اثر عصاره هيدروالکلي سياه دانه (Nigella sativa) بر فاکتورهاي توليد مثل جنس ماده در موش کوچک آزمايشگاهي (Balb/c)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر عصاره هيدروالکلي سياه دانه (Nigella sativa) بر فاکتورهاي توليد مثل جنس ماده در موش کوچک آزمايشگاهي (Balb/c)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، خیابان پروین، کوی امیر رضایی، بن بست توحید، پلاک 51
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سياه دانه از خانواده آلاله بوده و از ديرباز به عنوان ادويه و دارو استفاده مي شده است. با توجه به نقش اين گياه در درمان ناباروري اين تحقيق با هدف بررسي اثر عصاره سياه دانه بر ميزان هورمون هاي گنادوتروپين، استروژن، پروژسترون و فوليکولوژنز در موش کوچک آزمايشگاهي (Balb/c) انجام شد.
روش بررسي: در اين تحقيق تجربي 40 سر موش ماده نژاد Balb/c به صورت تصادفي در پنج گروه هشت تايي (3 گروه تيمار، گروه کنترل و گروه دارونما) تقسيم شدند. ابتدا موش ها با تزريق درون صفاقي کلوپروستنول و 3 روز بعد از آن با تزريق زير جلدي پروژسترون هم سيکل گرديدند. عصاره هيدروالکلي سياه دانه با دوزهاي 50، 100،mg/kg 200 به صورت يک روز در ميان به روش داخل صفاقي طي 20 روز تزريق شد. در پايان دوره سطح هورمون هاي گنادوتروپين (FSH، LH) و استروژن و پروژسترون به روش ايمونوراديومتري اندازه گيري شد. تخمدان ها خارج شده و پس از برش بافتي توسط ميکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه و دانکن تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: کاهش معني دار در ميزان هورمون هاي گنادوتروپين (
FSH، LH) و افزايش معني دار استروژن در تمام گروه هاي تيمار ديده شد (p<0.05). پروژسترون در گروه تيمار mg/kg 100 افزايش يافته و گروه تيمارmg/kg 200 افزايش معني داري در وزن تخمدان نشان داد (p<0.05). افزايش معني دار فوليکولوژنز در گروه تيمار mg/kg 200 و افزايش جسم زرد در گروه تجربيmg/kg 100 مشاهده شد (p<0.05). در بررسي بافت شناسي، بافت تخمدان ها به صورت طبيعي ديده شد.
نتيجه گيري: عصاره هيدروالکلي سياه دانه مي تواند باعث افزايش فوليکول گراف و جسم زرد شود، که اين امر مي تواند نتيجه مثبت در باروري جنس ماده داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 577
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی