برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
نيمه اول 1389 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 35 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات شاخص هاي فيزيولوژيکي ريشه و اندام هوايي نخود (.‏Cicer arietinum L) در واكنش به تنش خشكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

آب قابل دسترس، عامل اصلي محدود كننده رشد و توليد محصول در مناطق خشک مي ‌باشد. نتايج بررسي ها مويد اين است كه خصوصيات ريشه و اندام هوايي، نقش موثري در تحمل به خشكي ژنوتيپ ‌هاي نخود دارند. در اين راستا به منظور بررسي تاثير تنش خشکي بر تغييرات شاخص هاي فيزيولوژيکي گياه نخود، آزمايشي در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوک ‌هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا شد. نتايج نشان داد که وزن خشک تجمعي و سرعت رشد محصول در تيمار فراهمي رطوبت (شاهد) به دليل تداوم رشد رويشي و توليد ماده خشک، نسبت به تنش خشكي با تاخير به حداكثر خود رسيد. در مراحل گل‌ دهي و تشكيل غلاف ها‌، تنش خشكي باعث افزايش معني داري در نسبت ريشه به اندام هوايي شد (P£0.01). در شرايط تنش خشكي، سطح برگ در طول دوره تنش به صورت معني داري كمتر از شرايط فراهمي رطوبت بود. در اين آزمايش، تفاوت ‌هاي مشاهده شده در مقدار تجمع ماده خشک و CGR عمدتا به كاهش سطح برگ در تيمار تنش خشكي مربوط مي‌ شود، زيرا ميزان NAR در شرايط تنش خشكي، بدون تغيير باقي ‌ماند. بنابراين در فرايند انتخاب براي بهبود تحمل به خشكي گياه، وجود تعادل مناسب بين كاهش سطح برگ يک رقم به منظور كاهش تبخير و تعرق و وجود سطح برگ كافي براي فتوسنتز ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی