5 SID.ir | اثر شيب و تغيير کاربري اراضي بر ذخاير مواد آلي خاک در اجزا اندازه اي ذرات و برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در اراضي تپه ماهوري لردگان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر شيب و تغيير کاربري اراضي بر ذخاير مواد آلي خاک در اجزا اندازه اي ذرات و برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک در اراضي تپه ماهوري لردگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

اين مطالعه به منظور بررسي تاثير درجه شيب و تغيير کاربري اراضي بر ذخيره کربن آلي در اجزا فيزيکي مختلف و همچنين برخي ويژگي هاي خاک در منطقه تپه ماهوري لردگان استان چهارمحال و بختياري انجام گرفت. سه کاربري رايج در منطقه شامل جنگل طبيعي (NF)، جنگل تخريب شده (DF) و اراضي کشت شده (CL) و سه درجه شيب شامل شيب کم تر از 10 درصد (S1)، شيب بين 30-10 درصد (S2) و شيب 50-30 درصد (S3) به عنوان تيمارهاي مطالعه انتخاب و در مجموع 108 نمونه از عمق 10-0 سانتي متر سطح خاک برداشت شدند. برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک و همچنين مواد آلي ذره اي (POM) و کربن آلي و ازت کل در ذرات هم اندازه سيلت و رس اندازه گيري شدند. نتايج اين پژوهش نشان داد که مواد آلي ذره اي در اراضي جنگلي در همه شيب ها به طور معني داري بيش تر از ساير کاربري ها بود. مواد آلي ذره اي در اين منطقه به طور عمده در اندازه شن بودند. مقدار ازت کل در مواد آلي ذره اي در کاربري جنگل در شيب کم، بيش تر از مقادير آن در ساير کاربري ها به ويژه در شيب هاي زياد بود. نسبت C/N در بخش مواد آلي ذره اي 18-17 در اراضي جنگلي، و حدود 23 در اراضي کشاورزي بوده است. فاکتور غني شدن (Ec) براي جز POM حداکثر بود. براي ذرات اوليه فاکتور غني شدن براي هر دو جزء سيلت و رس روند زير را براي کاربري ها و شيب هاي مورد مطالعه نشان داد: CL>DF>NF و S3>S2>S1. درجه شيب در زمين نما به طور معني داري بر مقدار کربن الي و ازت کل همراه ذرات سيلت و رس معني دار بود، به طوري که بيش ترين کربن آلي و ازت کل در بخش هاي پايين شيب و کم ترين مقادير در شيب هاي تند مشاهده گرديد. نتايج کلي اين پژوهش نشان داد که حفظ جنگل هاي طبيعي منجر به حفظ ذخيره کربن آلي خاک و کاهش هدررفت آن، کاهش فرسايش خاک به ويژه در اراضي کوهستاني با بارندگي زياد در غرب ايران مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 210
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی