برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه رضايت از زندگي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مازندران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، دفتر مشاوره
 
چکیده: 
اين پژوهش با هدف تعيين رابطه رضايت از زندگي با طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري دانشجويان دانشگاههاي شهر بابل بودند که از بين آنها 300 نفر از رشته هاي مختلف (150 دختر و 150 پسر) به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزارهاي سنجش شامل فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه (SF-YSQ) (يانگ، 2005) و پرسشنامه رضايت از زندگي (داينر و همکاران، 1985) بود. داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه (شيوه گام به گام) و آزمون t گروههاي مستقل تحليل شد. يافته ها نشان داد بين محروميت هيجاني، انزواي اجتماعي، نقص / شرم، شکست، وابستگي/ بي کفايتي، آسيب پذيري نسبت به ضرر يا بيماري، اطاعت، از خودگذشتگي، بازداري هيجاني، معيارهاي سرسختانه / عيب جويي افراطي، خويشتن داري و خودانضباط ناکافي با رضايت از زندگي رابطه منفي معنادار وجود دارد (P<0.05 و P<0.01). تحليل رگرسيون نشان داد محروميت هيجاني، نقص/ شرم و وابستگي/ بي کفايتي با رضايت از زندگي داراي رابطه چندگانه معنادار هستند (P<0.01). آزمون t گروههاي مستقل نشان داد بين دانشجويان دختر و پسر در خرده مقياس هاي بي اعتمادي/ بدرفتاري، شکست، آسيب پذيري نسبت به ضرر يا بيماري و معيارهاي سرسختانه / عيب جويي افراطي تفاوت معناداري وجود دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یوسف نژادشیروانی، م.، و پیوسته گر، م. (1390). رابطه رضایت از زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 12(2 (پیاپی 44)), 55-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=150040Vancouver : کپی

یوسف نژادشیروانی مائده، پیوسته گر مهرانگیز. رابطه رضایت از زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 1390 [cited 2021December02];12(2 (پیاپی 44)):55-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=150040IEEE : کپی

یوسف نژادشیروانی، م.، پیوسته گر، م.، 1390. رابطه رضایت از زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, [online] 12(2 (پیاپی 44)), pp.55-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=150040. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 493 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی