برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل تاثيرگذار بر مشاركت جوانان روستايي در زمينه توسعه كشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان كرمانشاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي مشاركت جوانان روستايي در زمينه توسعه كشاورزي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر اين مشاركت بوده است. روش شناسي تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي است كه با رويكرد پيمايش پرسشنامه اي به انجام رسيده است. جامعه آماري اين تحقيق را جوانان روستايي شهرستان كرمانشاه تشكيل مي دهند. با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي، 175 نفر به عنوان نمونه آماري تعيين گرديدند. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با دريافت ديدگاه هاي متخصصان ترويج و آموزش كشاورزي به دست آمد. آزمون مقدماتي نيز براي دستيابي به ابزارهاي پژوهش انجام گرفت و ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه 0.85 به دست آمد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه مشاركت بيشتر جوانان، در سطح متوسط است. نتايج آزمون مقايسه ميانگين ها نشان از آن داشت كه بين ميانگين مشاركت جوانان روستايي در زمينه توسعه كشاورزي با توجه به جنسيت و شركت در آموزش هاي ترويجي، اختلافي معني دار وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره گام به گام نشان داد كه متغيرهاي نگرش نسبت به اشتغال در فعاليت هاي كشاورزي، عوامل انگيزشي موثر در مشاركت، استفاده از منابع اطلاعاتي و ارتباطي و مسيرهاي شان، ميزان اراضي زراعي و سن، تبيين كننده 56.7 درصد از تغييرات در ميزان مشاركت جوانان در زمينه توسعه كشاورزي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ارتیاعی، ف.، و چیذری، م.، و جعفری، م. (1390). عوامل تاثیرگذار بر مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه). پژوهش های روستایی, 2(3 (پیاپی 7)), 55-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149764Vancouver : کپی

ارتیاعی فاطمه، چیذری محمد، جعفری مجید. عوامل تاثیرگذار بر مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه). پژوهش های روستایی. 1390 [cited 2021October23];2(3 (پیاپی 7)):55-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149764IEEE : کپی

ارتیاعی، ف.، چیذری، م.، جعفری، م.، 1390. عوامل تاثیرگذار بر مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه). پژوهش های روستایی, [online] 2(3 (پیاپی 7)), pp.55-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149764. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی