برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  9 , شماره  37 ; از صفحه 71 تا صفحه 100 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين اثر برنامه درسي پنهان مدارس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي به منظور ارائه مدل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي چگونگي اثرگذاري برنامه درسي پنهان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به منظور ارائه مدل انجام شده است. روش پژوهش روش آميخته يا ترکيبي، و جامعه آماري پژوهش کليه 41 مدرسه راهنمايي دخترانه منطقه يک آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي 88 - 1387 بوده است. تعداد نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي 9 مدرسه، و طول مدت مشاهده 8 ماه بود. ابزار گردآوري اطلاعات به قرار زير بوده است: 1. فرم هاي مشاهده سنج محقق ساخته با مقياس درجه بندي و روش واقعه نگاري 2. فرم هاي مصاحبه محقق ساخته با روش سوالات باز استاندارد شده و روش گفت و گوهاي غير رسمي 3. ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي آماري t، طرح اندازه گيري مکرر، يک بين يک درون و يک راهه، آزمون تعقيبي شفه، همبستگي پيرسون و تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه.
نتايج رگرسيون چند گانه بين مولفه هاي برنامه هاي درسي پنهان محيط اجتماعي و فيزيکي مدرسه با پيشرفت تحصيلي همبستگي چند گانه عدد با 0.50 را نشان داد که در سطح اطمينان 0.95 معنادار نبود. با توجه به «ضريب تعيين»، معلوم شد که 24.77 درصد پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متاثر از برنامه درسي پنهان است. نتايج تجزيه و تحليل کيفي يافته ها نيز نشان داد که در اکثر مدارس و کلاس هاي درس مورد مشاهده، دانش آموزان تحت تاثير آثار منفي و قصد نشده برنامه درسي پنهان قرار داشتند. اين آثار، به طور مستقيم
و غيرمستقيم بر يادگيري هاي عميق و واقعي آنها اثرات منفي و پايداري مي گذاشت. بنابراين به منظور کاهش آثار منفي اين برنامه با توجه به رويکردهاي روان شناسي يادگيري و برنامه درسي پنهان مدلي در 8 بخش، شامل 1. مباني نظري 2. فلسفه 3. متغيرهاي زيربنايي 4. ابعاد.5  اهداف 6. اصول 7. مراحل اجرائي 8. نظام بازخورد و ارزشيابي طراحي و پيشنهاد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

بیان فر، ف.، و ملکی، ح.، و دلاور، ع.، و سیف، ع. (1390). تبیین اثر برنامه درسی پنهان مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی به منظور ارائه مدل. نوآوری های آموزشی, 9(37), 71-100. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149511Vancouver : کپی

بیان فر فاطمه، ملکی حسن، دلاور علی، سیف علی اکبر. تبیین اثر برنامه درسی پنهان مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی به منظور ارائه مدل. نوآوری های آموزشی. 1390 [cited 2021April16];9(37):71-100. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149511IEEE : کپی

بیان فر، ف.، ملکی، ح.، دلاور، ع.، سیف، ع.، 1390. تبیین اثر برنامه درسی پنهان مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی به منظور ارائه مدل. نوآوری های آموزشی, [online] 9(37), pp.71-100. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149511>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 472 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی