برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  21 , شماره  3 ; از صفحه 343 تا صفحه 355 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات خواص مکانيکي انگور سفيد بيدانه در طي رسيدن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
<P dir=rtl align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>انگور به هر دو شکل رسيده و نارس براي توليد محصولات مختلف غذايي مصرف مي شود. اين ميوه به علت دارا بودن بافت نرم و پوست نازک در برابر صدمات مکانيکي وارده حساس است. اين مطالعه اثر دوره رسيدن بر روي تغيير برخي خواص مکانيکي ميوه انگور سفيد بيدانه</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>(Vitis vinifera L.)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، پوست و گوشت آن را بررسي مي کند. تغييرات در مقدار چقرمگي، مقاومت نهايي، نيرو و انرژي شکست، سفتي و مدول الاستيسيته در مدت رسيدن انگور برداشت شده از يک باغ محلي تعيين گرديد. همزمان با افزايش درجه بريکس و کاهش اسيديته در طول دوره رسيدن، چگالي حقيقي ميوه ها از 0.004 ± 1.073 تا 0.007 ± 1.106 گرم بر سانتي متر مکعب افزايش يافت. طي دوره رسيدن تواما مقادير مقاومت نهايي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> (</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Symbol" dir=ltr><SPAN style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Symbol">s</SPAN></SPAN><SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>pu</SPAN></SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>) </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و چقرمگي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> (U<SUB>pu</SUB>) </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گوشت انگور با يک همبستگي مثبت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>R<SUP>2</SUP>=0.8626) </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> P=0.0025 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در سطح اطمينان </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>0.99</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>) افزايش نشان داد، در صورتي که مدول الاستيسيته در هفته هاي اول طي رسيدن ميوه کاهش نشان مي دهد و در مراحل نهايي رسيدن سير صعودي دارد. تمامي پارامترهاي استخراج شده از آزمون کشش پوست شامل مقاومت نهايي، مدول الاستيسيته و چقرمگي درطول دوره رسيدن کاهش يافت. طي اين دوره بيشترين و کمترين مقدار مقاومت نهايي .پوست ميوه به ترتيب </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>3.176</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> 2.011 </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مگاپاسکال بدست آمد. همچنين در اين مدت مدول الاستيسيته پوست از </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>9.515</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>تا </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>6.127</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> مگاپاسکال کاهش يافت و چقرمگي نيز از </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>0.876</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>تا </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>0.413</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> ميلي ژول بر ميلي متر مکعب تغيير کرد. مقاومت مکانيکي حبه کامل در مقابل پارگي با استفاده از آزمون فشار در محدوده </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>7.80</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>تا </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>9.18</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>نيوتن اندازه گيري شد. نتايج آزمون نفوذ حبه کامل نشان داد که نيروي شکست، انرژي شکست و سفتي طي رسيدن کاهش مي يابند</SPAN></SPAN></P>
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسن پور، ع.، و مدرس مطلق، ا.، و اسماعیلی، م.، و رحمانی دیدار، ع. (1390). تغییرات خواص مکانیکی انگور سفید بیدانه در طی رسیدن. پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی), 21(3), 343-355. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149371Vancouver : کپی

حسن پور علی، مدرس مطلق اسعد، اسماعیلی محسن، رحمانی دیدار علاالدین. تغییرات خواص مکانیکی انگور سفید بیدانه در طی رسیدن. پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی). 1390 [cited 2021December01];21(3):343-355. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149371IEEE : کپی

حسن پور، ع.، مدرس مطلق، ا.، اسماعیلی، م.، رحمانی دیدار، ع.، 1390. تغییرات خواص مکانیکی انگور سفید بیدانه در طی رسیدن. پژوهشهای صنایع غذایی (دانش کشاورزی), [online] 21(3), pp.343-355. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149371. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی