3 SID.ir | مطالعه پيرامون حساسيت باکتري هاي E. Coli و S. aureus در برابر خاصيت ضدميکروبي نانوذرات CdO
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مطالعه پيرامون حساسيت باکتري هاي E. Coli و S. aureus در برابر خاصيت ضدميکروبي نانوذرات CdO

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در حال حاضر، استفاده از مواد نانوساختار، بسيار گسترده شده و مزيت هاي زيادي هم از نانوذرات آلي و هم غيرآلي به دست آمده است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي حساسيت باکتري هاي E. Coli وS. aureus در برابر خاصيت ضدميکروبي نانوذرات اکسيد کادميوم(CdO) است.
روش بررسي: در ايـن مـطـالـعـه، دو نـوع بـاکـتـري(ATCC 25923) Staphylococcus aureus و (ATCC 25922) Escherichia coli مورد بررسي قرار گرفت. در تحقيقات اوليه، چگالي نوري (OD) اشريشياکلي و استافيلوکوکوس ارئوس در حضور 0.01 CdO درصد، 75/0 درصد و 5/1 درصد مشاهده شد. در مرحله دوم مطالعه، 6.3 log CFU/ml از محيط كشت مايع اشريشياکلي و استافيلوکوکوس ارئوس به طور جداگانه در معرض نانو مواد 1.5 CdO درصد در دماي 37oC قرار گرفتند. در قسمت سوم آزمايش، باكتري اشريشياکلي در محيط كشت ثابت (جامد) در حضور و عدم حضور نانوذرات، كشت داده شد.
يافته ها: فقط در حضور غلظت 75/0 درصد و 5/1 درصد از نانو مواد، كاهش قابل توجهي در تعداد باكتري ها مشاهده شد
(p<0.05) در گروه كنترل، زيست پذيري سلول هاي باكتري تا 13 روز طول مي كشد در حالي كه در حضور غلظت 5/1 درصد از CdO، مرگ سلولي باکتري هاي اشريشياکلي و استافيلوکوکوس ارئوس به ترتيب بعد از 30 و 20 ساعت فرا مي رسد.
نتيجه گيري: يافته هاي به دست آمده ثابت مي كند كه يك تركيب ساخته شده بر اساس تاثيرات بيولوژيكي نانوذرات
Cdo مي تواند براي درمان عفونت ها و بيماري هايي كه به وسيله E. coli و S. aureus ايجاد مي شوند، مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی