برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  14 , شماره  2 ; از صفحه 37 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير کورکومين آزاد و دندروزومي بر القاي مرگ برنامه ريزي شده در سلول هاي بنيادي و سرطاني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم زیستی، گروه ژنتیک، کدپستی: 1411713116
 
چکیده: 

هدف: کورکومين جز فعال گياه زردچوبه است که با مهار چند مسير پيام رساني درون سلولي قادر به القاي مرگ برنامه ريزي شده سلولي است. با اين حال حلاليت بسيار ضعيف آن در محيط آبي باعث محدوديت استفاده از اين ترکيب ارزشمند شده است. در اين مطالعه از دندروزوم به خاطر حلاليت در آب، داشتن ابعاد نانو و عدم سميت سلولي براي انتقال کورکومين به سلول استفاده شده است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش، قابليت دندروزوم ها در رسانش کورکومين به سلول هاي hBMSC, 5637, HT3, AGS و U87 مورد مطالعه قرارگرفت. براي انتخاب بهترين غلظت دارويي و رده سلولي، غلظت هاي مختلف کورکومين در حالت آزاد و قرار گرفته در دندروزوم بر رده هاي سلولي تاثير داده شد. سپس ميزان القاي مرگ برنامه ريزي شده سلولي به کمک رنگ پروپيديوم آيودايد و ميزان بيان ژن Bax به روش RT-PCR نيمه کمي بررسي شد.
نتايج: فرمول بندي دندروزومي کورکومين باعث افزايش قابل توجه حلاليت اين ماده شديدا آب گريز در سلول هاي AGS شد. به طوري که به روش فلوسايتومتري القاي مرگ برنامه ريزي شده سلولي بعد از 18 ساعت در سلول هاي تحت تيمار با فرمول بندي دندروزومي کورکومين 48 درصد و با کورکومين آزاد 20 درصد با غلظت بهينه دارو (20 ميکروگرم در هر ميلي ليتر) مشاهده شد. همچنين به روش RT-PCR نيمه کمي افزايش سطح بيان ژن القاي کننده مرگ برنامه ريزي شده سلول Bax در فرمول بندي دندروزومي نشان داده شد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج، دندروزوم باعث افزايش حلاليت و القاي سريع تر و بيشتر کورکومين در مقايسه با کورکومين آزاد مي شود. به طوري که افزايش بيان 50 درصدي Bax در سلول هاي تحت تيمار نيز اين مساله را تاييد نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی