نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه رابطه سلامت عمومي با بدبيني و عزت نفس در دانشجويان شاهد و غير شاهد دانشگاه علوم پزشکي شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سلامت عمومي فرد، تحت تاثير عوامل مختلف شخصيتي مانند بدبيني و عزت نفس همواره متغير مي باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سلامت عمومي با بدبيني و عزت نفس در دانشجويان شاهد و مقايسه آن با دانشجويان غير شاهد در دانشگاه علوم پزشکي شيراز تدوين گرديد.روش ها: 94 دانشجوي شاهد (51 دانشجوي پسر و 43 دانشجوي دختر) و 97 دانشجوي غير شاهد (35 دانشجوي پسر و 62 دانشجوي دختر) به روش تصادفي انتخاب شدند. در اين پژوهش، پرسش نامه هاي سلامت عمومي) Goldberg شامل 28 سوال)، نااميدي Beck (شامل 20 سوال) و عزت نفس) Cooper Smith شامل 58 سوال) مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها، از آزمون t گروه هاي مستقل، آزمون تحليل واريانس دو عاملي و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد.يافته ها: بين سلامت عمومي با بدبيني و عزت نفس رابطه معني دار وجود دارد، بين سلامت عمومي دانشجويان شاهد و غير شاهد تفاوت معني داري وجود ندارد، عزت نفس دانشجويان شاهد پايين تر از دانشجويان غير شاهد مي باشد، بدبيني در دانشجويان شاهد بيشتر از دانشجويان غير شاهد است و جنسيت نقش تعديل کنندگي در اثر فقدان پدر بر سلامت عمومي و عزت نفس دانشجويان شاهد دارد.نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که برخورداري دانشجويان شاهد از امتيازات ويژه و حمايت اجتماعي باعث ارتقاي سلامت عمومي آن ها مي شود. اثر منفي فقدان پدر به دليل از بين بردن الگوي همانندسازي، به عزت نفس و سلامت عمومي پسران شاهد بيشتر از دختران شاهد آسيب مي رساند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملک پور، م.، و بنی هاشمیان، ک. (1389). مقایسه رابطه سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 28(120), 1437-1446. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148785Vancouver : کپی

ملک پور مختار، بنی هاشمیان کوروش. مقایسه رابطه سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1389 [cited 2022May27];28(120):1437-1446. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148785IEEE : کپی

ملک پور، م.، بنی هاشمیان، ک.، 1389. مقایسه رابطه سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, [online] 28(120), pp.1437-1446. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148785. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 168 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی