برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1383 , دوره  11 , شماره  38 ; از صفحه 29 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تحليلي رابطه بين جريان هاي نقدي عملياتي و اقلام تعهدي، ارايه مدل براي پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
پيش بيني جريان هاي نقدي براي استفاده کنندگان درون و برون سازماني داراي اهميت ويژه اي است. مهم ترين هدف گزارش گري مالي ارايه اطلاعات براي پيش بيني جريان هاي نقدي بيان شده است. برخي از صاحب نظران و مراجع تدوين کننده مباني نظري و هدف هاي گزارش گري مالي بر اين باورند که با استفاده از سود حسابداري و اجزاي آن مي تواند جريان ها نقدي را پيش بيني نمود. هدف اين پژوهش يافتن مدلي است که بتوان به کمک آن جريان هاي نقدي عملياتي بنگاه هاي اقتصادي را پيش بيني نمود. با توجه به نظريه هاي اقتصادي، مالي و حسابداري و پژوهش هاي انجام شده، سه مدل براي پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي با متغيرهاي 1) سود حسابداري، 2) جزو نقدي و مجموع اقلام تعهدي و 3) جزو نقدي و اجزاي تعهدي سود حسابداري طراحي گرديد. با استفاده از داده هاي 71 شرکت عضو نمونه آماري که به شش گروه تقسيم شده اند، فرضيه هاي تحقيق مورد آزمون قرار گرفتند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بين جريان هاي نقدي عملياتي و سود حسابداري و اجزاي آن رابطه معني داري وجود دارد. بر اساس نتايج حاصل از تجربه و تحليل داده ها در سطح کليه شرکت ها، همه ضرايب متغيرهاي مورد استفاده در سه مدل مذکور معني دار مي باشند. در سطح گروه هاي مختلف، فقط برخي از ضرايب متغيرهاي مورد استفاده در مدل سوم معني دار نبودند. در مجموع يافته هاي اين تحقيق با نظريه توانايي سود حسابداري و اجزاي آن در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي و هم چنين نظريه برتري توانايي سود در پيش بيني جريان هاي نقدي نسبت به جريان هاي نقدي هماهنگي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ثقفی، ع.، و هاشمی، س. (1383). بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی, ارایه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی, 11(38), 29-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14868Vancouver : کپی

ثقفی علی، هاشمی سیدعباس. بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی, ارایه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی. 1383 [cited 2022January21];11(38):29-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14868IEEE : کپی

ثقفی، ع.، هاشمی، س.، 1383. بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی, ارایه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی, [online] 11(38), pp.29-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=14868. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 319 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی