نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 27 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير فعاليت جسماني منظم به عنوان يک بخش اساسي اصلاح سبک زندگي بر کاهش عوامل خطر قلبي- عروقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی
 
چکیده: 
مقدمه: فعاليت جسماني از ديرهنگام محور اصلي اقدامات مداخله اي در کاهش بار تحميلي بيماري هاي قلبي- عروقي بوده است. هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين فعاليت و عدم فعاليت با عوامل خطر بيماري هاي قلبي- عروقي در افراد نظامي سالم مي باشد.مواد و روش ها: شاخص هاي تن سنجي، تابلوي ليپيد- ليپوپروتئين، فشارخون و قندخون ناشتا در دو گروه فعال (n=50) و غيرفعال (n=50) مورد ارزيابي قرار گرفت.نتايج: افراد داراي فعاليت جسماني به طور معناداري داراي اندازه هاي کم تر شاخص هاي بدني (به استثناي قد)، سطوح کم تر کلسترول تام، ليپوپروتئين با چگالي کم، تري گليسيريد، فشارخون سيستوليک و دياستوليک، عامل خطر (نسبت کلسترول تام/ ليپوپروتئين با چگالي بالا)، شاخص آتروژنيک (نسبت ليپوپروتئين با چگالي کم/ ليپوپروتئين با چگالي بالا) و سطوح بيش تر ليپوپروتئين با چگالي بالا بودند. ضرايب همبستگي ساده نشان داد که شاخص توده بدني و نسبت دورکمر به دورباسن، به طور معنا داري با فشارخون سيستوليک در گروه غيرفعال ارتباط مثبت و شاخص توده بدني ارتباط معکوس با ليپوپروتئين با چگالي بالا در هر دو گروه داشت که در گروه غير فعال از ميزان بيش تري برخوردار بوده و محيط دورکمر ارتباط معکوس با ليپوپروتئين با چگالي بالا در گروه غيرفعال داشت.نتيجه گيري: با کاهش عوامل خطر بروز حوادث قلبي- عروقي و پيشگيري قابل توجه از پيشرفت آن، خواص مفيد فعاليت جسماني برجسته مي شود و به تاثير آن به عنوان يک اقدام حمايتي براي برخوردار بودن از سبک زندگي سالم تر در جامعه و به ويژه در ميان پرسنل نظامي مي توان تاکيد و اشاره کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نقی ئی، م.، و علمددی، م. (1390). تاثیر فعالیت جسمانی منظم به عنوان یک بخش اساسی اصلاح سبک زندگی بر کاهش عوامل خطر قلبی- عروقی. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی, 6(1), 27-35. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148545Vancouver : کپی

نقی ئی محمدرضا، علمددی مهدی. تاثیر فعالیت جسمانی منظم به عنوان یک بخش اساسی اصلاح سبک زندگی بر کاهش عوامل خطر قلبی- عروقی. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی. 1390 [cited 2022May29];6(1):27-35. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148545IEEE : کپی

نقی ئی، م.، علمددی، م.، 1390. تاثیر فعالیت جسمانی منظم به عنوان یک بخش اساسی اصلاح سبک زندگی بر کاهش عوامل خطر قلبی- عروقی. (دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی (مجله دانش و تندرستی, [online] 6(1), pp.27-35. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148545. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی